Funkas kommunnätverk – är det så bra som vi säger?

Att hjälpa kunder att slippa uppfinna hjulet och på samma gång dra nytta av och sprida den erfarenhet som finns i landets kommuner. Det var några utgångspunkter när vi 2008 startade vårt första kommunprojekt. Succén var omedelbar och nu har vi ett 60-tal medlemmar i nätverket.

Vi har frågat några deltagare vad de har för erfarenheter av att delta i Funkas kommunnätverk:

Jag tycker att deltagandet i Funkas kommunnätverk är något av de absolut mest givande dagarna (10 nu) som jag besökt i mitt arbete, säger Yvonne Wennberg Öhrnell, webbmaster i Rättviks kommun. Vi räknar med att deltagandet sparar in sig självt. Vi behöver inte längre göra dyra misstag.
Det är oslagbara nätverksträffar, säger Monica Sjöqvist, informatör i Sundsvalls kommun. Funkas olika seminarier ger oerhört mycket bland annat om tillgänglighet och nya lagar och krav som vi får veta i och med att vi är med i nätverket.

Genom att arbeta tillsammans uppnår vi väldigt hög kvalitet. Med gemensamma krafter kan vi genomföra väldigt omfattande användartester och samla en imponerande kompetens vad gäller kommunala frågor.

Funkanätverket är en oerhört prisvärd och givande fortbildning för oss som kommunikatörer, säger Magnus Rolands, kommunikatör i Leksands kommun. Funkas expertkunskaper och nätverket av kollegor hjälper oss att följa den senaste utvecklingen inom våra arbetsområden.
Vi får tillgång till koncept, resultat och avrapporteringar inom områden som berör oss och våra uppdrag, konstaterar Helena Nilsson, systemförvaltare/webbmaster i Lunds kommun.
Genom att vara med i Funkas kommunnätverk fyller vi ständigt på med ny kunskap och kan ta del av andra kommuners erfarenheter. Träffarna är givande, ämnena relevanta och arbetet konkret, vilket hjälper oss i vårt tillgänglighetsarbete, säger Sandra Kindberg, webbstrateg i Göteborgs Stad.

Om Funkas kommunnätverk