Funkas kommunnätverk: ”helt klart det viktigaste nätverket!”

Sedan 2008 arbetar vi tillsammans med ett 60-tal kommuner i ett nätverk där deltagarna jobbar för att ta fram bättre digitala lösningar, lära av varandra och just nätverka. För att du som ännu inte gått med i nätverket ska få en inblick i vad det handlar om passade vi på att intervjua några deltagare.

Så här säger Monica Sjöqvist, Informatör på Sundsvalls kommun:

När man bygger webb är det en stor fördel att kunna ta lärdom av andras erfarenheter. Tillsammans lär vi oss om nya lagar, och inte minst om att tänka på nytt sätt vad gäller tillgänglighet. Det ger oss ett försprång! Nätverkandet är värdefullt, då vi alla har liknande problem och liknande struktur.

Uppdragen för Kommunnätverket pågår under hela året och deltagarna träffas vid arbetsmöten där vi presenterar resultat, föreläser, diskuterar och planerar kommande arbete.

Det är väldigt givande att få tips och råd av varandra. I nätverket har jag upplevt bland de bästa föreläsningarna jag varit på överhuvudtaget, man lär sig otroligt mycket! fortsätter Monica Sjöqvist.

Idén med Kommunnätverket är att de som deltar bestämmer vad vi ska arbeta med. Kommunerna vet vad som är viktigast att hantera just nu. En populär programpunkt är att kommuner delar med sig av sina egna erfarenheter inom ett speciellt område.

Så här säger Zeke Karlsson, Webbkordinator, Kalmar kommun:

Det bästa är utbytet man har, man delar med sig av erfarenheter till andra. Vi lär oss mer om lagstiftning på webbområdet etc. Det är ett plus att vi själva är med och kan påverka programmet på träffarna och vad vi ska ha för agenda framöver.

Att Kommunnätverket fokuserar på tillgänglighet och användbarhet är kanske inte så konstigt. Men innehållet är mycket bredare än så. Under 2018 kommer vi exempelvis att ta upp digitala anslagstavlor, GDPR, Office 365 och mycket mer.

För min del är det helt klart det viktigaste nätverket! fortsätter Zeke Karlsson.

Många kommuner upplever att det är svårt att få ledningen att förstå hur viktigt det är med tillgänglighet. Kanske kommer lagstiftningen att göra att frågan kommer lite mer i fokus framöver.

Funka har varit till stor hjälp vad gäller att få till argumentation för tillgänglig webb, när det gäller att övertyga politiker och ledning. Det gäller ju att få alla med sig på tåget. Med Funka har det varit lätt att bolla frågor, avslutar Monica Sjöqvist.

Nätverket producerar rapporter och material som alla medverkande får tillgång till. Eftersom vi hållit på i 10 år så finns det massor av kunskap att botanisera i.

Vid vårt senaste arbetsmöte hade vi besök från det finska kommunförbundet som funderar på att anordna något liknande i Finland. Vi är glada för att de lät sig inspireras av oss!

Vill du veta mer eller anmäla dig till Funkas Kommunnätverk?

Funkas Kommunnätverk