Halmstad kommun har deltagit i Funkas intranätsprojekt

Halmstads kommun har deltagit i Funkas intranätprojekt.

Vad har det betytt för kommunen att delta i projektet?

- En av de stora vinsterna med projektet är att få ta del av alla erfarenheter från de andra kommunerna. Att få ta del av data från de undersökningar som görs i kommunerna med hjälp av Funka är en annan. I intranätprojektet genomförs grundliga tester på strukturen som vi inte hade haft en chans att genomföra själva. Det ger oss en vältestad grundstomme att basera vårt intranät på och effektiviserar vårt projekt, säger Petter Knutsson, webbstrateg, Halmstad kommun.

Vad är den stora utmaningen med att göra ett kommunalt intranät tillgängligt?

- Svårigheten är att få alla verksamhetssystem internt att bli tillgängliga. Det finns i regel flera interna system att ta hänsyn till. De största satsningarna hos kommunerna tror jag i regel görs externt eftersom det rör en större målgrupp och det gör att det kan finnas begränsade resurser till arbete med interna system. I vårt intranätprojekt lägger vi stort fokus på att öka begripligheten i texterna, som även det är en tillgänglighetsfråga. Vem är den skriven för och vad ska medarbetaren lösa för uppgift med hjälp av texten? Det är något alla medarbetare, oavsett funktionsnedsättning, tjänar på.

- Tillgänglighet är viktigt oavsett om man är medarbetare internt eller invånare externt. Internt tar vi nu hänsyn till det i och med att vi bygger intranätet enligt samma principer som vi arbetar externt. Vi bygger grundstommen enligt samma tekniska kravspecifikation som vi har externt.

Om ni skulle ge några andra kommuner tips vid arbetet med intranät, vad är det viktigaste att tänka på?

- Det första man måste tänka på är vilken effekt man vill uppnå. Både för intranätet i stort men även för all information eller tjänster man utvecklar. Vad ska medarbetaren göra eller vilket behov ska fyllas med hjälp av informationen? Det börjar vi kommuner bli bättre på externt men jag tror det behöver arbetas mer med internt. Håll det enkelt och säg endast det som är nödvändigt.