Haninge kommun valde Funkas utbildning Skriv begripligt

Tre frågor till Magnus Börjesson, kommunikationsutvecklare, Haninge kommun.

Varför valde ni Funka för att kompetensutveckla kommunens redaktörer i att skriva begripligt?

- Varje dag stöter vi på texter som är svåra att förstå. De finns på våra webbplatser, i våra IT-system och i våra dokument. I stort sett all personal har behov av att kunna skriva begripligt. Alla arbetar med information mer eller mindre. Många skriver även de textunderlag som en webbredaktör sedan publicerar på webben (och som sällan har haft tid att bearbeta texten). Därför valde vi att erbjuda alla anställda att delta på den en halv dags föreläsning om att skriva begripligt. Den andra halvan av dagen ägnades åt praktiska övningar för webbredaktörerna. Utbildningen är inte en enstaka insats. Vi ser den som en tankeväckare och inspiration för ett större klarspråksarbete som vi planerar i år.

Hur jobbar ni löpande med att producera texter till webbplatsen och kvalitetssäkra dessa?

- Vi som arbetar centralt med webbplatsen har delat upp alla sidor, så att alla har ett begränsat ansvarsområde. Var och en går igenom "sina" sidor och gör nödvändiga justeringar i texterna. Vi strukturerar även om webbsidorna och tar bort onödig information (exempelvis genom att ta reda på vilka sidor som inte besöks).

- Trycket är stort på att publicera ny information och utveckla nya funktioner med mera, så det känns aldrig som att vi har tillräckligt med tid till språkgranskning. Vi har i alla fall koll på sidorna högt upp i hierarkin, sedan jobbar vi oss nedåt. Något som vi gör, men skulle kunna göra oftare, är att läsa varandras texter för att finslipa dem.

Vad var det mest tänkvärda och lärorika med att delta i utbildningen?

- Det var intressant och lärorikt att se vad vi som deltog på utbildningen reagerade mest på. Vi har väldigt olika förkunskaper och fick aha-upplevelser för helt olika saker. Det var en väldigt tydlig och bra genomgång av hur man steg för steg kan arbeta med att få sina texter begripliga. Vissa höjde också på ögonbrynen över hur många i samhället som har svårigheter med att ta till sig skriven text.