Helsedirektoratet säkrar tillgängligheten med hjälp av Funka

Helsedirektoratet i Norge har gett Funka i uppdrag att säkra tillgängligheten för alla i den senaste webbsatsningen. Funka har bidragit med expertgranskningar, hjälpmedel- och användartester för att säkra att Helsedirektoratets nya webbplats har hög tillgänglighet för slutanvändarna.

Då Helsedirektoratet skulle bygga en ny webbplats satte vi upp målet att göra webbplatsen tillgänglig för alla. Det betydde att vi behövde ha med riktig kompetens i arbetsgruppen hela vägen. Därför valde vi att involvera Funka tidigt i projektet. Funka fick börja med att genomföra expertgranskning av konceptskisser i en första fas. Detta medförde bland annat några ändringar i navigationen och att våra utvecklare fick nyttiga insikter om tillgängligheten för det framtida arbetet, berättar Guri Sandelien Rekve, projektledare på Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet valde också att genomföra ett omfattande användartest med Funkas hjälp vilket resulterade i ett antal justeringar. Helsedirektoratet har kommit en bra bit på vägen med att göra webbplatsen tillgänglig för alla även om de inte nått målet helt och hållet än. 

Tillgänglighet är numera en naturlig del av underhållsarbetet. Fortsättningsvis kommer vi göra tester regelbundet och uppdatera våra krav inför implementering av nya objekt på webbplatsen. Vi har blivit medvetna om att arbetet med tillgänglighet är en kontinuerlig process, där vi alltid kan förbättra oss för att nå vårt mål med en tillgänglig webbplats för alla. 

Helsedirektoratet är en norsk myndighet under Hälso- och omsorgsdepartemetet, deras roll är att stärka social trygghet och hälsa för Norges befolkning.