HSO Skåne valde Funka

När HSO Skåne beslutade sig för att utveckla en ny webbplats var Funka en naturlig partner. Under sommaren lanseras den nya webbplatsen där Funka stått för redesign och utveckling.

Funka har under flera år jobbat med HSO Skåne, både vad gäller konsultuppdrag och samarbetsprojekt.

Vår nuvarande webbplats från 2011 utvecklades av Funka, och det samarbetet har fungerat väldigt väl säger Thomas P Larsson, ansvarig för webbprojektet på HSO Skåne. Nu behövde vi en uppgradering till den senaste tekniken för att förbättra för besökarna. Då var det naturligt att vända sig till Funka. Bland annat blir webbplatsen responsiv vilket är bra för många i vår målgrupp.

Både HSO Skånes nuvarande webbplats och den nya bygger på publiceringsverktyget EPiServer. Funka är EpiServer-partner med lång erfarenhet av att skapa hög tillgänglighet i publiceringsverktyget.

Vi förväntar oss att den nya webbplatsen uppfyller våra högt ställda krav på tillgänglighet så att våra besökare ska kunna tillgodogöra sig informationen, och att designen mer är i linje med vår grafiska profil. Den kommer också att vara smidigare att jobba med för våra redaktörer, fortsätter Thomas P Larsson.

Hög teknisk kompetens är naturligtvis grunden för ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete. Men det krävs också gedigen kunskap för att de som arbetar med webbplatsen löpande ska kunna publicera tillgängligt. Nyligen genomförde vi därför en utbildning för HSO Skåne om deras nya webbplats. Funka genomför löpande EPiServer-utbildningar för våra kunder samt en rad andra utbildningar för att öka tillgängligheten.

Redskapsboden

Nästa steg i Funkas uppdrag för HSO Skåne är att utveckla ett webbverktyg inom ramen för projektet Redskapsboden, som finansieras av Arvsfonden. Meningen är att enskilda människor, organisationer och kommuner ska kunna använda verktyget för att undersöka om en viss verksamhet följer FN-konventionen. Utgångspunkten för testet är HSO Skånes profilfrågor: Tillgänglighet, kvaliteten i välfärdstjänsterna och rätten till arbete och försörjning. När ett test är genomfört kommer resultatet att visa vilka delar som lever upp till konventionen och vilka bristerna är.

HSO Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. De samlar idag huvuddelen av Skånes handikapporganisationer som tillsammans organiserar runt 40 000 personer med olika funktionsnedsättningar.

HSO Skåne, öppnas i nytt fönster