HSO väljer Funka för konventionskoll

På uppdrag av HSO Skåne har Funka utvecklat en funktion där vem som helst kan kontrollera om en viss situation uppfyller FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning passar ju bra nu när konventionen fyller tio år.

Konventionskollen är en del av HSO Skånes projekt Redskapsboden, säger Emma Holmström, kommunikatör på HSO Skåne. Som en del av projektet ville vi erbjuda ett enkelt, pedagogiskt och lustfyllt sätt att undersöka hur väl olika vardagssituationer lever upp till konventionen.

FN-konventionen kan var svåra att förstå och tolka, därför behövs ett enkelt sätt att lära sig om, och pröva, sina rättigheter i praktiken. Konventionskollen är ett testverktyg där man kan testa nio olika vardagssituationer på olika områden. Sverige ratificerade FN-konventionen 2009, men det betyder inte att alla krav är uppfyllda.

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor, därför är det viktigt att samhället anpassas och blir mer inkluderande, fortsätter Emma Holmström. Genom insamling av data från testen i Konventionskollen kan vi se samband och mönster som ger en fingervisning om hur väl konventionen efterlevs. Den informationen använder vi för att bli bättre i vårt intressepolitiska påverkansarbete.

Konventionskollen har ett viktigt syfte i att skapa uppmärksamhet kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. På så sätt aktualiseras frågor som rör tillgänglighet, delaktighet och inkludering.

Målet med Konventionskollen

På sikt hoppas HSO kunna åstadkomma en förändring i synen på konventionen, som spelar en viktig roll i det funktionshinderpolitiska arbetet. En viktig del i det är att nå ut med informationen till så många som möjligt, genom den här funktionen.

- Som samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen ställer vi höga krav på tillgänglighet, vad gäller tekniken, pedagogiken och språket, berättar Emma Holmström. De tjänster och produkter som HSO Skåne tar fram och tillhandahåller ska hålla hög tillgänglighetsstandard. Därför kändes det naturligt att vända sig till Funka och använda sig av deras expertis på området. Vi har ett gott samarbete med Funka sedan flera år tillbaka, och vet att de levererar hög kvalitet och god service.

Konventionskollen, öppnas i nytt fönster

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, öppnas i nytt fönster