Inlevelseövningar för trafikkontoret, Stockholms stad

Trafikkontoret, Stockholms stad är kanske den av Funkas kunder som jobbat längst med regelbundna inlevelseövningar. Genom att själv få prova på hur det är att ta sig fram med rullstol eller utan att se ökar förståelsen hos de många olika yrkesroller som bidrar till och påverkar stadens tillgänglighet.

De utbildningar som Funka genomför tillsammans med trafikkontoret består av både teori och praktik. De är skräddarsydda för att passa respektive yrkesgrupp, så att trafikplanerare och landskapsarkitekter, projekterings- och byggledare, entreprenörer som bygger, entreprenörer som snöröjer och många andra får precis den aha-upplevelse de behöver.

Inlevelseövningarna är mycket uppskattade och blir snabbt fulltecknade. Kombinationen av teori, praktik och dialog skapar en upplevelse och insikt som många tar med sig tillbaka till sin arbetsvardag. Utbildningen skapar också en förståelse och respekt för att alla har betydelse för och kan påverka stadens tillgänglighet, säger Catarina Nilsson, projektledare vid trafikkontoret, Stockholms stad.

För att skapa en tillgänglig stadsmiljö krävs att experter och sakkunniga från många olika områden förstår vilka utmaningar som finns och samverkar för att ta fram konstruktiva idéer. Ofta kan det i början upplevas som svårt eller omöjligt att åstadkomma verklig inkludering, eftersom det är så många saker att ta hänsyn till. ”Den här stolpen kan vi inte flytta för då funkar inte snöröjningen, här kan vi inte plana ut för det ligger kabel i marken, om skylten behöver vara större stör den sikten för biltrafikanterna …” Men det fiffiga är att det nästan alltid finns en lösning som funkar för alla. 

Att se till att sprida kunskap om hur personer med funktionsnedsättning upplever miljön är nödvändigt för att lyckas, säger Peter Pettersson, kundansvarig säljare på Funka.

Inlevelseövningarna som Funka levererar till trafikkontoret är en del av ett ambitiöst arbete för ökad och bibehållen tillgänglighet. Handböcker, återkommande utvärdering och successiv ombyggnation är andra viktiga aspekter. Genom att föra in arbetet med tillgänglighet i den löpande verksamheten, hellre än att se det som ett avgränsat projekt, lyckas trafikkontoret hålla fokus på ständig förbättring, vilket både invånare och turister får glädje av.