Karolinska Institutet valde Funkas bemötandeutbildning

Tre frågor till Sylvie Garnbeck, HR-konsult, Karolinska Institutet.

Funka arrangerade en utbildning i bemötande för Karolinska Institutet, berätta varför ni valde att genomföra utbildningen?

- Vi har ett projekt inom ramen för KI:s arbete för lika villkor som syftar dels till att underlätta återgången i arbete för anställda som efter en sjukskrivning har någon form av funktionsnedsättning och dels till att förebygga diskriminering på grund av funktionsnedsättning i samband med rekrytering. Den här utbildningen var ett startskott för projektet.

Vad var de mest tänkvärda och lärorika som deltagarna fick med sig efter Funkas utbildning?

- Enligt de svar vi fick vid utvärderingen så tyckte deltagarna först och främst att Funkas föreläsare var väldigt kunniga, kompetenta och insatta i ämnet. En av deltagarna påpekade att det var bra när Funkas föreläsare tog upp exempel ur vardagen. Saker och situationer som är lätta att relatera till och som får en att tänka till, även när det gäller de funktionsnedsättningar som inte syns.

På vilket sätt omvandlar nu deltagarna vid utbildningen den ökade kunskapen om bemötande i verksamheten på Karolinska Institutet?

- Förhoppningsvis kommer kunskapen till användning i samband med KI:s rehabiliteringsärenden och rekryteringar. På seminariet talade vi bland annat om att se över vårt rekryteringssystem och hur det motsvarar kraven på oss som statlig myndighet. Idag använder vi annonser i tidningar på svenska och engelska, men vi har inga alternativ för de som inte kan se, eller har svårt att använda en dator med mera.