Kronans droghandel väljer Talande Webb

Kronans droghandel är Sveriges tredje största apotekskedja med 190 apotek från Trelleborg i söder till Malmberget i norr. Som ett led i tillgänglighetsarbetet erbjuder kedjan nu sina kunder ökad tillgänglighet med hjälp av Talande Webb.

Kronans Droghandel inför Talande webb för att underlätta för personer med läs- och koncentrationssvårigheter. På så sätt kommer www.kronansdroghandel.se blir mer tillgänglig för den stora grupp människor som idag kan ha svårt att läsa. Tillgänglighet handlar också om internet. Att kunna surfa runt på hemsidor och läsa vad som finns där är inte en självklarhet för alla. Med Talande Webb får väldigt många som idag kan ha svårt att läsa på hemsidor ett bra stöd. Genom Talande Webb kommer vi underlätta för väldigt många människor att ta del av vår webb och de tjänster som vi har, som Förkylningskartan eller SMS-påminnelser, säger Anna-Karin Awes, webbredaktör på Kronans Droghandel.

Talande Webb handlar om mycket mer än tillgänglighet för funktionshindrade, målgrupperna är stora:

  • 1 miljon med läs- och skrivsvårigheter
  • 1,5 miljoner med annat modersmål än svenska
  • 1,5 miljoner äldre än 65 år
  • 175 000 med synnedsättning
  • 400 000 med inlärnings- och kognitionsproblem