Region Kronoberg bygger ny webbplats

Vid årsskiftet 2014/15 gick Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland samman och bildade Region Kronoberg med ansvar för sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.

Ni tog tidigare i år kontakt med Funka i samband med att ni skulle påbörja utvecklingen av en ny webbplats, berätta mer!

- När jag kom tillbaka från min föräldraledighet i mars i år var beslutet om regionbildningen tagen och därmed min uppgift glasklar - fixa en ny externwebb till årsskiftet! Med den tajta tidplanen krävdes ett samarbete med någon som vet vad man ska tänka på när man skapar en ny webbplats. Därför kontaktade vi Funka. Vi har tagit hjälp med att ta fram struktur, koncept och design. Just nu är vi i designfasen. Vi har fått en delleverans av designen för att vår webbkonsult ska kunna påbörja sitt jobb parallellt med det fortsatta designjobbet.

Vad är den största förändringen från er nuvarande webb? 

- Den nya webbplatsen byggs helt från grunden, vilket gör att vi blir av med alla gamla synder på vår nuvarande webbplats. Vi kommer också få en mer definierad målgrupp än tidigare, bland annat för att vi går från en kombinerad intern och extern webb till två separata webbplatser. Dessutom flyttar vi all hälso- och sjukvårdsinformation till 1177 Vårdguiden. Det gör att vi bättre kan anpassa innehåll och struktur till målgruppen än tidigare. 

- Vi kommer också att förändra skribentorganisationen för den externa webbplatsen. Med färre skribenter som har ett bättre uttalat uppdrag tror vi att det blir enklare att ge kontinuerlig utbildning, till exempel vad gäller tillgänglighet. På så vis hoppas vi hålla webbplatsen fräsch och användbar för så många som möjligt. 

- Självklart bygger vi responsivt, vilket vi hoppas att besökarna uppskattar. Omkring hälften besöker oss via mobila enheter i dag. 

Vad är det mest lärorika som ni fått med er under projektets gång?

- Det mest givande i samarbetet, så här långt, har varit processen att ta fram den nya innehållsstrukturen. Vi tyckte många gånger att vi hade besökarens perspektiv - men icke! Det är väldigt svårt att lämna sitt eget perspektiv och kunnande om verksamheten åt sidan, det blev vi verkligen varse tack vare Funkas konsult Andreas Blackne! 

- Internt kommer nog många som var vana vid den gamla strukturen att undra vad sjutton vi har hittat på, men vi hoppas kunna förmedla det vi har lärt oss till tvivlarna! Sedan tror jag att vi har vi tagit en ordentlig genväg när det gäller design, i och med att den blir tillgänglig direkt - utan några tidsödande misstag på vägen.