Landstinget Sörmland medverkar i Funkas intranätprojekt

Tre frågor till Jukka Joona, webbredaktör, Landstinget Sörmland.

Landstinget Sörmland medverkar i Funkas intranätprojekt. Berätta om arbetet?

– Vi är sju landsting som tillsammans med Funka ska utveckla en prototyp för ett flexibelt, verksamhetsanpassat intranät. I utvecklingsarbetet kommer vi att utnyttja kommunnätverkets resultat som vägledning, det innebär att kommunernas intranätprototyp används som förebild och till viss del även informationsstrukturen. Även de användartester som gjordes hos kommunerna används som värdefull input.

– Vi är i början av vårt arbete och mycket jobb återstår. Inledningsvis har vi diskuterat positiva och negativa erfarenheter med våra intranät. Det man kan konstatera är att våra förväntningar är rätt likartade. Det är häftigt att få inspiration av kollegor från de andra landstingen, det finns så mycket kunskap och goda idéer hos alla. Några ämnen som vi har haft mycket diskussioner om är möjligheterna och begränsningarna att visualisera processer och ledningssystem på våra framtida intranät. Även olika funktioner, roller, personalisering och social webb är heta ämnen. En stor fördel med projektet är att vi kan bolla våra egna utvecklingstankar med tillgänglighetsexperter på Funka.

– Den gemensamma landstingsplattformen är tänkt vara anpassningsbart så att många landsting kan använda konceptet. Det är inspirerande för oss som deltar i projektet att vi kommer påverka ett flertal landstingsintranät i framtiden.

Vad är den stora utmaningen med att göra intranät inom landstinget tillgängligt?

– Ett grundkrav med konceptet är att anställda i landstinget ska kunna använda intranätet som ett arbetsverktyg i det dagliga arbetet. Behoven och förväntningarna att använda intranät varierar mycket, t.ex. har ju en sjuksköterska, administratör och antikvarie helt olika krav på vad som ska finnas i ett intranät. Det är verkligen en stor utmaning. Intranätet ska vara enkelt, tydligt och ge förväntad nytta. Det måste finnas en bra balans mellan ledningsinformation, täcka enhetens behov av samarbete och informationsplats samt vara ett arbetsverktyg till den enskilde medarbetaren. Tillgängligheten ska vara hög och här har vi stora förväntningar på att Funka bidrar med sina gedigna kunskaper inom tillgänglighetsområdet, bl.a. genom att hjälpa till med användartester.

Om ni skulle ge några andra landsting och regioner tips vid arbetet med intranät, vad är det viktigaste att tänka på?

- Att samverka med andra landsting och regioner vid utvecklingen. Vi upptäckte tidigt i projektet att vi har likartade problem och att det är väldigt värdefullt att få diskutera och lära av varandra. I stället för att driva stora webbprojekt dela gärna upp utvecklingen i etapper. Det händer mycket inom webbområdet som inte alltid går att förutse, se t.ex. på utvecklingen mot responsiv webb. På kort tid har det blivit självklart att bygga responsivt för de flesta organisationer. Det är ett exempel på ett utvecklingsprojekt där etappindelning och möjlighet till snabb omprioritering underlättar ett snabbt genomförande. Slutligen när det nya intranätet äntligen är på plats, glöm inte att organisera det löpande underhållet. Uppdatera, rensa och fortsätt driva på utvecklingen av innehåll, struktur. Och se till att söktjänsten administreras och utvecklas fortlöpande.