Länsstyrelserna valde Funka som utbildare i tillgänglighet

Funka har arrangerat utbildningar i tillgänglighet för alla Sveriges 21 länsstyrelser i en gemensam utbildningsinsats, berätta mer?

- Länsstyrelserna har ett tydligt uppdrag att arbeta för de mänskliga rättigheterna och mot diskriminering. I vår handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter har vi slagit fast en rad mål för vad vi ska uträtta inom områdena verksamhet, organisation och arbetsgivarperspektiv samt kommunikation. Vi ska naturligtvis arbeta för att all information i och från länsstyrelserna är fri från diskriminering och tillgänglig för alla som berörs av den. Det är högt ställda mål, men det är å andra sidan svårt att sätta dem lägre. Ett viktigt steg för att nå målen är att vi informatörer har god kunskap om hur man gör sin information tillgänglig, säger Annika Braide, informationschef, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Vad var de mest tänkvärda och lärorika som deltagarna fick med sig hem efter Funkas utbildning?

- Dels alla praktiska verktyg och råd som vi kan använda oss av i vardagen, dels insikten om hur lätt det är att arbeta slentrianmässigt och då missa att tillgodose olika behov, ibland på ett ganska enkelt sätt. Har man en gång upplevt hur en synskadad person tar sig igenom webbplatser och texter så förstår man varför det är så viktigt att använda formatmallar!

På vilket sätt omvandlar nu deltagarna vid utbildningen den ökade kunskapen om tillgänglighet och bemötande så att det når ut på länsstyrelsernas olika webbplatser?

- Vi fortsätter vårt nationella samarbete för att utveckla tillgängligheten på våra webbplatser. Under våren 2012 kommer grundläggande information att finnas på teckenspråk och de nationella minoritetsspråken. Vi har en arbetsgrupp som jobbar med tillgänglighet, där kommer vi att ta fram förslag på checklistor och rutiner för hur man tillhandahåller information i alternativa format.