Linköpings kommun arbetar med strukturen i Funkas kommunprojekt

Linköpings kommun deltar i Funkas kommunprojekt och arbetar gemensamt med andra kommuner för att få fram den optimala strukturen för en kommunal webbplats. Funka har intervjuat Mikael Skareflod, projektledare på Linköpings kommun om arbetet i kommunprojektet.

Varför har ni gått med i Funkas kommunprojekt?

- Vi tror på samverkan mellan Sveriges kommuner i olika frågor. Vi tror också på en gemensam grundstruktur för kommuner, eftersom kommuninvånarna inte är betjänta av en uppsjö olika strukturlösningar. Genom att diskutera de frågeställningar som kommer fram under resans gång kan vi lära enormt mycket av varandra. Vi märker att kommuner ofta sitter och letar efter lösningar till likartade problem. Vi hoppas att vår medverkan i Funka Nu:s kommunwebbprojekt kan göra att vi slipper göra om misstag som andra redan gjort. På samma sätt vill vi dela med oss av våra erfarenheter från arbetet med utveckling av våra webbplatser.

Hur ska ni använda resultatet som kommer fram under projektet?

- Eftersom vi är mitt i ett eget webbprojekt som ska resultera i en helt ny webbplats i början på nästa år, kommer resultatet att komma till användning omedelbart. Vi har använt den struktur som Funka Nu har arbetat fram som inspiration för vårt arbete med ny struktur för linkoping.se. Det är också en styrka att kunna referera till Funka.

Finns det andra saker som kommuner borde samarbeta kring?

- Kommuner kan vinna mycket på olika samarbeten, såväl lärdomar som resurser. I dag finns redan en hel del samverkan, men det skulle kunna vara mer. Samverkan kring upphandlingar, administration och gemensam marknadsföring av hela regioner är några exempel. På sikt är det även viktigt att vidga perspektivet över kommungränserna och aktivt söka samarbete med andra myndigheter för att utveckla ett likartat sätt att möta medborgaren.