Linnéuniversitetet valde Funka för att genomföra språklig granskning av universitetets webbplats

Annika Sand, Informatör på Linnéuniversitetet, berättar om hur Funka hjälpt till med innehållsmässigt tillgänglighet genom att genomföra en språkrevision.

Varför valde Linnéuniversitetet att göra en språklig revision?

- För ett par år sedan gjorde Funka en pedagogisk revision åt oss som vi haft mycket nytta av. Vi håller precis på att ta ställning till vilket publiceringsverktyg vi ska använda oss av i framtiden, och därför är inte en teknisk revision aktuell just nu. Den språkliga revisionen däremot kan vi arbeta med direkt och ta med oss in i framtiden oavsett vilket publiceringsverktyg vi väljer.

På vilket sätt har ni blivit hjälpta av resultatet?

- Funkas rapport är väldigt pedagogisk. Bland annat innehåller den tydliga exempel från vår egen webbplats som visar hur vi kan göra på ett annat, bättre sätt.Vi har låtit alla våra informatörer och webbredaktörer ta del av rapporten som kommer att fungera som stöd framöver. Det har varit både nyttigt och ögonöppnande att få en granskning av en utomstående part.

Hur arbetar ni löpande med att göra er webbplats tillgänglig?

- De två revisionerna vi har gjort hittills har gett oss en bra grund. Nu har vi ett stöd i hur vi ska tänka när vi skriver, och vilka förändringar vi behöver göra. Vi har också nyligen dragit igång en interngrupp för att arbeta med språket. Den vänder sig till våra webbredaktörer och informatörer, men även till andra administratörer som skriver mycket. Tanken med gruppen är att aktivt fortsätta arbetet med klarspråk och tillgänglig kommunikation.