Lovdata väljer Funka

Med start i mars och fram till sommaren kommer Funka att ge löpande stöd vad gäller tillgänglighet när den norska stiftelsen Lovdata publicerar material kring hjälpmedel och bidrag för personer med funktionsnedsättning.

Kraven på tillgänglighet i uppdraget är mycket höga. Därför kommer ett helt team från Funka att ge regelbundet stöd, testa och kontrollera efterlevnad av regelverket vad gäller utveckling, grafisk design och UX för alla användare oavsett förmåga.

Lovdata tar tillgänglighet på allvar och vi vill gärna knyta till oss de mest kompetenta miljöerna på området i Norden, därför valde vi Funka. Rättsinformation kan vara komplext, så vi hoppas att ett intuituvt och användarvänligt gränssnitt kan sänka tröskeln för att använda de nya sidorna, säger Ola Stenersen, marknadschef på Lovdata.

Materialet som ska publiceras kommer från motsvarande Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och innehåller bland annat information om stödformer och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är en viktig samling material för många människor och det är en självklarhet att de ska fungera för alla.

Funkas Lena Drevsjø från Oslokontoret kommer att sitta i teamet på plats hos Lovdata för att svara på frågor och utbilda. Det är en effektiv metod som vi rekommenderar till kunder som vill uppnå kunskapsöverföring parallellt med att vi säkerställer nivån på tillgänglighet.

Det skal bli kul att få jobba nära kunden. När man sitter ute hos kund får man ett närmare samarbete och det blir enklare att sätta sig in i vad de gör och vilka behov som finns, säger Lena Drevsjø.

I Funkas team ingår även Christer Janzon, frontend-utvecklare och Frida Westholm, Art Director. Funkas Kvalitetschef Johan Kling leder arbetet.

Om Lovdata

Lovdata är en privat stiftelse som inrättades av det norska Justitiedepartementet och den juridiska fakulteten i Oslo 1981. Stiftelsens ändamål är att upprätta, förvalta och driva system med information om lagstiftning. Stiftelsen kan också bidra till forskning och utveckling inom området.