Making Waves

Tre frågor till Kristin Sander, Manager Interaction Design på företaget Making Waves som deltagit i några utbildningar om tillgänglighet som Funka arrangerade.

Funka arrangerade ett utbildningspaket i tillgänglighet där du deltog, berätta mer!

Making Waves designar och utvecklar digitala lösningar för några av Norges och Nordens största bolag. God användbarhet är av avgörande betydelse för att vi ska lyckas. Därför är tillgänglighet en viktig del av vårt arbete. I alla våra projekt arbetar vi i multidisciplinära team bestående av konsulter, formgivare och utvecklare. För att lyckas med tillgänglighet är det viktigt att alla har en god förståelse av och kunskap i ämnet.

För att utbilda nyanställda i tillgänglighet, och för att försäkra oss om att vi håller oss uppdaterade samt informerade om ny lagstiftning, tog vi kontakt med Funka – som vi har samarbetat med vid flera tillfällen. Syftet var att öka kompetensen hos alla våra medarbetare och att vi kan dela en gemensam förståelse för ämnet – även hos medarbetare som inte direkt arbetar i själva utvecklingsprocessen, såsom försäljning och affärsutveckling.

Funka skapade ett skräddarsytt upplägg för oss med gemensam introduktion och därefter födjupningar framtagna för respektive medarbetares roll. Vi är mycket nöjda med både utbildningsprogrammet och utbildningsansvariga från Funka. De hade bra presentationer och tog ner det hela till en praktisk nivå – utan några dogmatiska lösningar som inte går att förverkliga – och lyckades svara lättfattligt på alla våra frågor.

Vad var de mest tänkvärda och lärorika du fick ut av deltagandet? På vilket sätt var det bra?

Tillgänglighet uppfattas av många som att man ska ta hänsyn till små målgrupper. Vår lärdom är att det handlar om att skapa innehåll för alla, och att bygga tillgängliga och användarvänliga lösningar. Tillgänglighet är inte komplicerat – om man tar med tillgänglighet genom hela projektet. Däremot blir det både dyrt och svårt om man börjar tänka på tillgänglighet precis före lansering.

På Making Waves är användarvänlighet en av hörnstenarna i våra lösningar. Vi är väldigt glada för Funkas budskap om att tillgängligt utformade lösningar betyder god användarvänlighet för alla.

Hur kommer ni på Making Waves att arbeta med tillgänglighet framöver?

Prislappen för tillgänglighet är en integrerad del av våra utvecklingsprojekt. Därför kommer vi fortsatt att ha fokus på kompetensutveckling och bra arbetsprocesser. Vi har medarbetare har djup kunskap i ämnet och jobbar nu med att bygga intern certifiering av dessa konsulter för att synliggöra vår kompetens ytterligare.

Vi upplever att många av våra kunder är osäkra på den nya tillgänglighetslagen i Norge och hur de ska lyckas. Vi genomför därför granskningar av kundernas lösningar och bistår som rådgivare i ämnet. Som leverantör ska vi att se till att våra leveranser följer lagen, men det är ju kunderna själva som måste ta ansvar för att lösningen fortsätter att vara tillgänglig över tid – och att man tillhandahåller ett innehåll som är tillgänglig för alla.