Medborgarskolan har valt Funka som leverantör för att öka kompetensen inom tillgänglighet

Medborgarskolan har valt Funka som leverantör för att kompetensutveckla representanter från skolans åtta regionsstyrelser samt förbundsstyrelsen inom tillgänglighet.

Syftet med utbildningen var att se tillgängliget som ett strategisk fråga på ledningsnivå samt involvera Medborgarskolans personal i arbetet med inventeringar.

Medborgarskolan är öppen för alla människor och därför är tillgänglighet en viktig fråga, som vi arbetat länge med. När vi nu bestämt oss för att bli ännu bättre på området vände vi oss till Funka för att få hjälp med utbildning, rådgivning och kvalitetssäkring. Ett samarbete som hittills fungerat väldigt bra och som känns mycket lovande inför framtiden, säger Per Forsell på Medborgarskolan.

Uppdraget för Medborgarskolan innebär en kombination av utbildning och att kundens personal genomför egeninventeringar med hjälp av Funkas egeninventeringsunderlag.