Migrationsverket anlitade Funka för att genomföra användartester med hjälp av eye tracking

Migrationsverket har byggt om sin webbplats. Tanken med förändringen var att förbättra informationsstruktur och texter för att göra det enklare för besökarna att hitta både till myndighetens e-tjänster och till den information som de söker. Funkas uppdrag har varit att agera bollplank i utvecklingsarbetet, och att genomföra acceptans- och användartester med eye tracking när webbplatsen var färdigutvecklad.

Vi gjorde en tydlig målgruppsindelning med den viktigaste gruppen i centrum: privatpersoner som söker olika typer av tillstånd för att leva i Sverige, berättar Jonna Huddén, webbstrateg på Migrationsverket. Samtidigt byggde vi om webbplatsen i följsam webbdesign.

Funka har stöttat Migrationsverket i utvecklingsarbetet, både vad gällde struktur, design och teknik. När webbplatsen var klar genomförde Funka också bland annat användartester med hjälp av eye tracking.

Användartest med eye tracking gör att vi kan ta reda på vad användarna ser och inte ser, och vad han eller hon sedan gör i praktiken, berättar Stefan Johansson, tillgänglighetsexpert på Funka och ansvarig för Funkas användartester. På så sätt får vi reda på vad som fungerar bra och mindre bra på webbplatsen.
Vi ville ta reda på hur användarna rör sig på vår webbplats, och hur de hittar till den information de söker, säger Jonna Huddén. Hjälper till exempel placeringen av olika element att hitta rätt? Som alltid vid användartester visade det sig att användarna ofta inte gör som vi tror. Vissa saker som vi tyckte att vi puffade för, såg de inte alls. Startsidan visade sig däremot fungera bra och navigationen var tydlig.

Migrationsverket arbetar med en tillgänglighetsplan som både handlar om innehåll och teknik.

När det gäller den tekniska tillgängligheten har vi tillsammans med Funka tagit fram en checklista utifrån kraven från WCAG och e-delegationen, fortsätter Jonna Huddén. Checklistan har vi sedan använt i utvecklingsarbetet och vid tester.
Vi arbetar också med att förbättra innehållet och sättet vi skriver på. Vi har bland annat börjat komplettera textinformation med andra alternativ som film och grafik. En viktig förbättring vi gjort relativt nyligen var att texta våra filmer för asylsökande. Det handlar om tolv filmer på sex olika språk. Filmerna finns nu också teckentolkade, avslutar Jonna Huddén.