Mölndals stad deltar i Funkas kommunprojekt

Funkas kommunprojekt är ett nätverk som utgår från kommunernas behov och de kommuner som deltar aktivt i projektet bestämmer gemensamt vad vi arbetar med.

Mölndals stad är en av deltagarna i Funkas kommunprojekt, berätta lite om arbetet i projektet och varför ni valt att delta?

Vi lanserade en helt ny webbplats enligt Funkas kommunstruktur den 1 februari i år, där varje sida med information bearbetades med målgruppernas behov för ögonen. Vi jobbade utifrån enhetliga principer kring urval, prioritering och formulering när vi utformade webbplatsen, ambitionen var att så många som möjligt skulle förstå. När vi lanserade webbplatsen var vi nöjda, men samtidigt är det då förfallet börjar! Arbetet med en webbplats blir aldrig färdigt, det är snarare som att åka i en rulltrappa som går åt fel håll. Man måste hela tiden röra sig framåt och ha ett ständigt förbättringsarbete för att över huvud taget stå kvar på samma plats och upprätthålla samma kvalitet som vid lanseringen.

Vill man sedan bli ännu bättre, jag då måste man förstås ta ännu större kliv. Genom Funkas kommunprojekt får vi tillgång till ett stort kunnande inom webb och tillgänglighetsarbete. Det känns mycket värdefullt att få ta del av material som är kvalitetssäkrat och det hjälper oss i både förvaltning och utveckling, berättar Jeanette Ernering, webbredaktör och projektledare, Mölndals stad.

Vad är de mest lärorika och tänkvärda med att medverka och delta i arbetet tillsammans med andra kommuner?

Det är alla duktiga och kunniga kollegor i kommuner från norr till söder som bidrar med inspiration och värdefulla erfarenheter. Alla delar verkligen med sig! Det är en viktig del av arbetet att få nätverka och kunna ta del av alla goda exempel och att inspireras av andra. Även om kommuner på många sätt kan skilja sig åt så har vi mycket mer gemensamt och det är väldigt värdefullt att komma i kontakt med andra som just nu arbetar med samma utmaningar som en själv.

Vad är den stora utmaningen med att göra en kommunal webbplats tillgänglig?

Den stora utmaningen är egentligen tudelad, dels har vi en otroligt bred målgrupp i en kommun där alla besökare har vitt skilda behov som vi ska försöka tillgodose, dels har vi decentraliserad webborganisation med många kunniga verksamhetsexperter som vi ska försöka utbilda kring tillgänglighet och se till att vi håller en jämn och hög kvalitet på webbplatsen.