Myndigheten för digital förvaltning väljer Funka

Tillsynsmyndigheten för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har tecknat ramavtal med Funka och ett antal andra leverantörer.

Ramavtalet ska täcka DIGGs behov av konsulttjänster inom olika verksamhetsområden, både enstaka expertinsatser och längre förvaltningsuppdrag. Avtalet omfattar elva kompetensområden där Funka är stolta över att få möjlighet att leverera på samtliga, inte minst området Webbtillgänglighet.

Avtalet löper under 24 månader med möjlighet till förlängning om 12 + 12 månader, vilket innebär en total avtalslängd på maximalt 48 månader.

Vi ser en stor potential i att kunna bistå DIGG i deras uppdrag för ökad digital tillgänglighet, säger Hannes Hagman, försäljningschef på Funka. Nu väntar vi på att avtalet börjar användas och ser med spänning fram emot ett tätt samarbete med DIGG.

DIGGs expert på webbtillgänglighet Tommy Olsson var en av talarna på Funkas Tillgänglighetsdagar 9-10 april, där han presenterade myndighetens planerade arbete vad gäller information, stöd och kontroll av hur kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet efterlevs.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)