Myndigheten för yrkeshögskolan väljer Funka

Funka har fått i uppdrag att utveckla ett regelverk för tillgänglighet. Funkas metodik innebär att Funkas konsulter arbetar i workshopform tillsammans med kunden och övriga leverantörer, vilket i detta fall har fungerat väldigt bra.

Under tre år har myndigheten utvecklat system och lösningar för webb i hög takt. Regelverket kommer att säkerställa regler, rutiner och krav för utveckling och förvaltning. Vi ser arbetet som långsiktigt och nu har vi en bra grund att utgå ifrån, säger Anna Thelenius, projektledare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Både externa leverantörer och kundens medarbetare har nu ett gemensamt och tydligt regelverk att hålla sig till, vilket underlättar förvaltning, vidareutveckling och upphandling. Regelverket är ett verktyg som både fungerar övergripande men också ger detaljerad hjälp i projekten.

Det roliga med den här typen av uppdrag är att det material vi producerar får så stort genomslag, säger Andreas Cederbom, som är Analysansvarig på Funka.

Målet är att alla myndighetens webbplatser ska hålla samma nivå av tillgänglighet.

Om Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Myndigheten kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Utöver detta administrerar Myndigheten för yrkeshögskolan två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan - kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen.

Myndigheten är även ansvarig för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för European Qualifications Framework, EQF, som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.