När tillgänglighet är en självklarhet

Läromedelsförfattarna omfattas visserligen inte av lagstiftningen kring webbtillgänglighet. Men att den nya webbplatsen ska uppfylla kraven och funka för alla är ändå i fokus när Funka bygger om organisationens externwebb.

Läromedelsförfattarna har varit kund hos Funka i många år. Under 2019 har en ny varumärkesplattform tagits fram och med det även en ny grafisk profil. Under vårvintern 2020 är det så dags att implementera den nya identiteten på webbplatsen, vilket Funka har fått ansvaret för att genomföra.

Vi vill att vårt förbund ska vara tillgängligt för alla, och då är det en självklarhet att även vår webbplats ska vara det. Vi känner oss trygga i att ge det ansvaret till Funka, säger Frida Engman, förbundsdirektör på Läromedelsförfattarna.

Med fokus på god användbarhet och tillgänglighet genomför Funka workshops tillsammans med kund där vi arbetar fram innehåll, struktur, koncept och design. Den färdiga webbplatsen beräknas vara lanserad i slutet av april.

Läromedelsförfattarna är en spännande och ambitiös kund som det alltid är lika roligt att jobba med, säger Anders Beinhoff, Teknisk projektledare hos Funka.

Om Läromedelsförfattarna:
Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur. De för författarnas talan och jobbar för att förbättra deras förutsättningar, villkor och rättigheter. Deras vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.