Naturhistoriska riksmuseet har satsat på utbildning och fått stöd under produktion

Naturhistoriska Riksmuseets övergripande mål är "att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt människans biologi och naturmiljö".

- Vår vision är att öka alla människors kunskap om naturen och dess mångfald. Om alla ska kunna ta del måste vi vara tillgängliga. Museet har fantastiska samlingar som ska bevaras men också förmedlas. Naturhistoriska Riksmuseet är dessutom en myndighet och försöker efterleva "24-timmarswebben", säger Annica Roos, webbredaktör på Naturhistoriska museets webbplats.

Ni arbetar en hel med tillgängligheten på er webb, hur går arbetet till praktiskt?

- Flera av oss på museet har deltagit i seminarier om tillgänglighet och vi har haft flera föreläsare från Funka hos oss på museet. Vi vill att alla som skapar webbsidor hos oss också ska veta hur de gör sidor som alla kan se, läsa och förstå. I samband med att vi införde ett publiceringssystem utnyttjade vi Funkas tjänster och fick en översyn av de nya sidmallarna.

- Dessutom har vi fått råd, stöd och hjälp från Funka Nu när vi utvecklat webbplatsen. Det har varit praktiska råd om hur grafik, länkar och texter bör hanteras men även större drag som struktur och form.

- Slutligen så genomförde Funka en tillgänglighetsgranskning av våra nya sidor och vi inser att vi har saker kvar att förbättra och att det är ett arbete som ständigt ska pågå, avslutar Annica Roos.