Norsk ungdomsorganisation väljer Funka

Unge Funksjonshemmede har valt att ta in Funkas kompetens för att kvalitetssäkra tillgängligheten i arbetet med att utveckla en ny webbplats. Målet är att orgaisationens över 25 000 medlemmar och andra intressenter, oavsett förutsättningar, kan hitta, förstå och dra nytta av informationen som publiceras.

- Det är alltid viktigt för oss att ha ett nära samarbete med olika brukarorganisationer, säger Daniel Sørensen, säljansvarig på Funkas Oslokontor. Vi ser fram emot att ge stöd till ungdomsorganisationen.

Unge funksjonshemmede driver ett aktivt upplysningsarbete om rättigheter, jämlikhet samt principer om ett tillgängligt samhälle för alla, oavsett hjälpbehov eller social/fysisk begränsning. Därför är det naturligt att använda Funkas expertis för att säkerställa att webbplatsen blir tillgänglig för alla.

Unge funksjonshemmede har valt att köpa Funkas kravunderlag med genomgång och ta in Funka tidigt i processen för att granska både struktur- och designskisser. Slutligen kommer Funkas experter att genomföra acceptanstester för att kvalitetssäkra att organisationen har fått en webbplats som alla kan använda.

Ett av målen är att den nya webbplatsen ska ha en design som skapar trovärdighet hos brukarna genom praktisk funktionalitet, konsekvent objektplacering och goda kontraster som går i stil med organisationens profilfärger. En väl utformad och tillgänglig webbplats fungerar bra även i detta avseende, eftersom god design är inte bara en förutsättning för hög tillgänglighet.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot att ge stöd till Unge funksjonshemmede och deras leverantör i arbetet med att utveckla en tillgänglig webbplats.

Om Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede är en paraplyorganisation för funktionsnedsatta barn- och ungdomsorganisationer i Norge. De består av cirka 35 medlemsorganisationer med tillsammans över 25 000 medlemmar. Det är den största paraplyorganisationen av hälsorelaterade ungdomsorganisationer i Norge, och de har som vision att säkra inkludering i samhället för ungdomar med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)