Norska Migrationsverket anlitar Funka för att säkra en hög tillgänglighetsnivå

Utlendingsdirektoratet, UDI, är den norska motsvarigheten till Migrationsverket. I samband med att myndigheten påbörjade ett nytt webbutvecklingsprojekt valde man att ta in Funka för att kunna få stöd under hela processen.

Tillgänglighet är ett viktigt område inom webbutveckling som vi satsar mycket på, kommenterar Christian Spidsberg, Senior rådgivare och webbredaktör på UDI. Det är inte bara viktigt med tanke på den norska diskrimineringslagen och de krav som finns, utan även för att god tillgänglighet innebär god användbarhet. Av den anledningen ville vi hämta in expertkunskapen redan till det inledande arbetet med att ta fram kravspecifikationen, och sedan under själva utvecklingen.

UDI valde att anlita en front end-utvecklare från Funka som regelbundet suttit tillsammans med de andra webbutvecklarna.

Skärmbild på UDIs webbplats, före och efter redesign

 Skärmbild på UDIs webbplats, före och efter redesign

För att lyckas med tillgängligheten måste det tekniska ramverket vara på plats. Även om vi hade duktiga front end-utvecklare från vår huvudleverantör så insåg vi tidigt att spetskompetensen inom tillgänglighet var avgörande för att resultatet skulle bli bra. Funkas front end-utvecklare fick därför bli del av huvudleverantörens team. Det var ett medvetet val just för att undvika att krav och önskemål skulle komma i efterhand och då vara svårare att få på plats, berättar Christian Spidsberg.

Funka har också anlitats för att göra specifika punktinsatser både inom och utanför själva webbutvecklingsprojektet, som att granska designskisser och ge råd kring multimedia.

Funkas konkreta feedback har påverkat projektet väldigt mycket. Bland annat har Funka hjälpt oss att ta fram tillgängliga pdf-filer, fortsätter Christian Spidsberg.
För designskisserna har Funka fungerat som en extern kvalitetssäkrare som gett oss råd och inputs som vi sedan valt att ta hänsyn till eller inte. Eftersom utbildning och interaktionsdesign är en annan grundläggande del av god tillgänglighet fick vi både konkreta råd vad gäller våra designskisser och samtidigt en bra dynamik i gruppen genom att alla inblandade skärpte till sig när de såg hur seriöst vi arbetar med tillgänglighet, avslutar Christian Spidsberg.