Norska NIFES har fått stöd vid produktion av Funka

Tre frågor till Trine Melheim Næss, projektledare för webbutveckling på norska NIFES.

NIFES står för Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, alltså ett slags norskt Fiskeriverk. NIFES har tagit in Funka för att utarbeta kravspecifikationen inför utveckling av en ny webbplats, varför?

- Trine Melheim Næss. SkjermbildeVi vill ha med tillgänglighet redan från början i projektet, då minimerar vi risken för att behöva ändra eller redesigna webbplatsen i efterhand. Funka bidrar till att öka organisationens förståelse och kunskap för att skapa tillgängliga webbplatser. Fördelarna är att vi tidigt i arbetsprocessen kan ha ett inkluderande tänkesätt och attityd, så att vår webbplats fungerar för alla. Samtidigt har Funka varit ett stöd för vårt arbete kring anbudsförande och kvalitetssäkring. Det har gjort processen effektiv och säker för oss.

Vad har ni lärt er under projektet hittills?

- Funka var först och främst ett stöd under hela processen. De hjälpte till med olika delar, att sortera innehållet i kravspecifikationen, ställa frågor om vad vi egentligen menar och göra klart för oss hur de olika kraven påverkar slutprodukten. Funka levererade också separata tillgänglighetskrav. Detta gav oss trygghet i att vi följer gällande regelverk och standarder. Vi har i första hand lärt oss att det är viktigt att vara tydlig, och Funka fick oss att förstå hur leverantörer läser specifikationer. Det var en mycket bra och inte minst effektiv process.

Hur kommer ni att följa upp för att se till att kraven uppfylls?

- Specifikationen är en ett nyckeldokument för oss och för att vi ska få den webblösning vi vill ha. Våra krav kommer att utgöra grunden för all utveckling och visa vilken ambitionsnivå vi som beställare har. I fortsättningen kommer vi därför använda både kravspecifikation och Funka för att uppnå de mål vi satt upp, nämligen att se till att vår forskning är tillgänglig för alla.