Ny ungdomsorganisation tar hjälp av Funka

Barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning är en målgrupp som kan ha svårt att få kontakt med andra och därför riskerar att bli isolerade. Just nu pågår ett spännande projekt för att etablera ett ungdomsförbund med syfte att stötta just dessa barn och unga. Funka bidrar med kunskap om IT-tillgänglighet och utvecklar organisationens webbplats.

Allmänna Arvsfonden finansierar projektet ”Äntligen!” som syftar till att göra det möjligt för barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning att engagera sig inom en demokratisk organisation.

Idén kommer från Riksförbundet DHB, som organiserar döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning och deras familjer.

Projektet har flera mål:

  • att ungdomarna ska få kunskap om sina rättigheter och möjligheter
  • att uppmuntra målgruppen till påverkansarbete
  • att göra det möjligt för barn och unga med språkstörning att delta på läger och annan verksamhet för socialt utbyte med andra i samma situation.
Vi är glada att Arvsfonden har lyssnat på vår idé och vi är tacksamma för att de ger oss ekonomisk möjlighet att genomföra vårt projekt, säger Anna Gabrielsson, Generalsekreterare Riksförbundet DHB.

Som en del av projektet skapas en webbplats, tillsammans med ungdomarna och med hjälp av Funka. Genom workshops och diskussioner i mindre grupper arbetar vi fram de olika krav, önskemål och behov som finns inom målgruppen. Webbplatsen ska beskriva verksamheten och fungera som informationskälla för medlemmarna.

Det här tycker jag är den absolut viktigaste delen av vår verksamhet, säger Johan Kling, Kvalitetsansvarig på Funka. Att inte bara lyssna på slutanvändarna utan faktiskt jobba fram gränssnitt och funktionalitet tillsammans, det är alltid lika givande och intressant.

Arvsfondsprojektet som pågår under 3 år beräknas vara färdigt 2022. Då ska ungdomsförbundet vara självständigt och fungerande. För målgruppen är inte bara slutmålet viktigt, utan även projektet i sig, eftersom de får en möjlighet att bygga upp och driva en egen ungdomsorganisation på sina egna villkor.

Om DHB:
Riksförbundet DHB finns till för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning samt deras familjer. Organisationen ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskolan till arbetslivet. DHB:s beskyddare är Hennes Majestät Drottning Silvia.

Riksförbundet DHB, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)