Oskarshamns kommun vill kommunicera tillgängligt

Oskarshamns kommun arbetar med handlingsplaner för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. En av åtgärderna i detta arbete är att utbilda för ökad tillgänglighet i kommunikationen, internt och externt. De anlitade därför Funka för en skräddarsydd utbildning för att få djupare kunskap inom tillgänglighetsfrågor.

Vi hade sedan tidigare god erfarenhet av Funka då vi hade varit på en del tidigare föreläsningar samt är ivriga läsare av ert nyhetsbrev, det är ofta väldigt läsvärt material i det, med lockande rubriker. Kort sagt har vi fått en bra bild och intryck av er. I samband med offertförfrågan fick vi ett mycket bra bemötande och fick snabbt och effektivt svar på våra frågor, menar Sara Olsson, HR-specialist vid Oskarshamns kommun.

I en blandad utbildningsgrupp, både sett till roller och förkunskaper, kan förstås de lärdomar deltagarna drar vara högst individuella. Utbildningen om kommunikativ tillgänglighet tog upp saker som hur man länkar korrekt, grunderna i att skriva klarspråk, dvs enkelt, korrekt och begripligt, exempel på målgruppsanpassning och mycket mer.

Gemensamt för alla var att det blev något av en ögonöppnare, ibland skriver man på byråkratsvenska utan att tänka på att man gör det, eller varför. Det är lätt att man fastnar i en krånglig stil, denna utbildning hjälpte oss ta oss ur detta, menar Maria Gunnarsson, kommunikatör.

Ca 30 personer gick utbildningen, med ett brett spektrum av olika yrkesroller, från olika förvaltningar: redaktörer, förvaltningschefer, IT-personal, verksamhetsutvecklare med flera. Därmed var även de förkunskaper de hade med sig av skiftande karaktär.

Det är viktigt att nå ut med information på ett korrekt sätt, både internt mellan medarbetare men även externt till kommunens medborgare. Med denna utbildning fick vi chansen att öka vår kompetens för att göra detta bättre, menar Maria Gunnarsson.

Nästa steg för Oskarshamns kommun är att uppdatera och utveckla de handlingsplaner som gjorts sedan tidigare. Planer finns att även utbilda personalen i tillgängligt bemötande. I övrigt gäller det att implementera de nyförvärvade kunskaperna i det dagliga arbetet. Exempelvis har instruktioner lagts ut på intranätet, om att skriva lättläst, skrivregler, policy för hur kommunen bör kommunicera med omvärlden och medborgarna, guide till att validera text i Word etc.

Vi är många och inte sällan arbetar vi sida vid sida men i stuprör. Vi har olika arbetsmetoder och verktyg på olika förvaltningar, det är som många små företag i en stor koncern, menar Sara Olsson.

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)