Rikspolisstyrelsen valde Funka för att genomföra användartester

Tre frågor till Ann-Kristin Stenberg, projektledare, Rikspolisstyrelsen.

Varför har ni valt Funka för att genomföra användartester?

- För att ni kan erbjuda testpersoner som representerar svenska folket i ålder, utbildningsnivå och med olika funktionsnedsättningar. Det är svårt för oss att hitta testpersoner som kan verifiera att applikationen uppfyller regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken. Dessutom kan Funka bistå med kompetenta tips och råd för att genomföra förbättringar.

På vilket sätt har ni blivit hjälpta av resultatet av användartesterna?

- Vi genomförde stora förändringar i användargränssnittet efter testerna. Vi gömde hjälptexter och lade till information i rubriker. Vi såg i testerna att hjälptexterna inte lästes. För att underlätta för synskadade med skärmläsare lade vi all obligatorisk information som skulle fyllas i först på sidan. Även sättet att ställa en fråga för att få förväntat svar fick vi bra tips på förbättringar.

Vad var de mest tänkvärda och lärorika med att låta riktiga användare testa e-tjänster?

- Vi alla som var med vid testerna slogs av hur "blind" man snabbt blir för ordval och lösningsmodell. Eftersom denna applikation ska fungera första gången någon använder den, blir en person bara en relevant testare första gången han/hon ser applikationen. Det andra som slog mig är hur olika vi svenska medborgare är beroende på ålder och funktionsnedsättning.