SeniorNet Sweden väljer Funka

SeniorNet Sweden (SeniorNet) är en ideell förening vars grundidé är att seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. Med finansiering från Post- och Telestyrelsen och stöd från Funka ska SeniorNet ta fram en skräddarsydd handledarutbildning för att öka digital delaktighet.

SeniorNet har klubbar i hela landet som lär ut IT kunskaper till äldre, både i grupp och enskilt. Målet med projektet är att nya och befintliga handledare ska få tillräcklig pedagogisk kunskap och verktyg för att kunna möta behoven hos äldre med varierande förkunskaper och förutsättningar.

Behovet av en handledarutbildning har vi haft länge, så vi ser verkligen fram emot projektet, säger Krister Carlsson på SeniorNet Sweden.

Projektet vänder sig till seniorer som är antingen aktiva i SeniorNets klubbar eller som redan är eller kan tänka sig att bli handledare för andra seniorer som vill lära sig mer om IT. Eftersom utbildningen ska kunna nå handledare runt om i landet kommer materialet vara utformat för själv-lärande på distans, med videor och text/bild baserat material. Materialet tas fram i nära samarbete med erfarna handledare och projektet kommer även att organisera handledarträffar.

Tillgänglighet är en viktig pusselbit

För att utbildningen ska fungera måste den naturligtvis fungera för alla. Funka bidrar bland annat med den del av utbildningen som omfattar hur handledarna kan hantera utmaningar när det gäller tillgänglighet, både i handledningen och i användningen av digitala gränssnitt.

Med den ökade digitaliseringen känns det här projektet väldigt intressant och spännande, säger Lars Samuelsson, projektledare på Funka. Att få vara med att hjälpa äldre öka sina IT-kunskaperna känns som en väldigt viktig uppgift.

Tanken är att utbildningen ska bidra till att säkra kvalitet och likvärdighet i den handledning som nu erbjuds av SeniorNet i klubbar runt om i landet. Förhoppningen är även att fler seniorer kommer att inspireras att starta upp klubbar genom att de får ökad kunskap och fler verktyg för IT-handledning.

SeniorNet Sweden, öppnas i nytt fönster