SINTEF valde Funka

Skandinaviens största oberoende forskningsinstitut, SINTEF, har tidigare anlitat Funka för att genomföra en revision av deras webbplats för att säkerställa att de uppfyller kraven i den norska diskriminerings- och tillgänglighetslagen. Nu har de också valt att köpa Funkas redaktörsmanual, som säkerställer att de som publicerar på webben har det stöd de behöver för att publicera tillgängligt. Manualen innehåller bakgrundsinformation, konkreta och praktiska tips, samt en checklista.

Ni har valt att arbeta med Funka för att uppnå ökad tillgänglighet, berätta mer!

- SINTEF:s vision är ”teknologi för ett bättre samhälle”. Därför faller det sig naturligt för oss att prioritera tillgänglighet. På detta sätt kan vi med hjälp av teknologi underlätta god publicering av forskningsresultat på webben, oavsett vilka förutsättningar mottagarna har för att ta till sig informationen. När vi skulle välja en samarbetspartner för att stärka tillgängligheten inom vår webbkommunikation var det naturligt att välja ett företag som har arbetat fram en spetskompetens på just detta område.

Funka har utfört en granskning för att se om er webbplats uppfyller kraven i Diskriminerings- och tillgänglighetslagen. Vad var det viktigaste som framkom?

- För SINTEF har revisionen gett oss bra feedback på hur vi kan förbättra vår webbplats med hänsyn till tillgänglighet. Både rent tekniska förbättringar, men också förbättringar av redaktionell karaktär. Men en minst lika viktig konsekvens har varit att den gett oss ökad förståelse och medvetenhet om varför tillgänglighet är viktigt. Det handlar om att utforma för alla användare, oavsett vilka verktyg de använder eller vilka fysiska förutsättningar de har.

Hur kommer ni att arbeta med tillgänglighet framöver?

- Rent praktiskt har vi tagit tag i resultaten från granskningen och gått igenom dem med våra utvecklare. Nu vill vi fokusera på att förstärka förståelsen hos dem som skriver för webben om varför tillgänglighet är viktigt, och ge dem stöd och undervisning i hur man publicerar tillgängligt. Det kommer vi göra med internutbildning med stöd av Funkas redaktörsmanual.

Om SINTEF
SINTEF är Skandinaviens största oberoende forskningsorganisation. SINTEF skapar värde och innovation genom att utveckla kunskap och teknologi som kommer till praktisk nytta. SINTEF har 2100 anställda från 70 länder och 2014 utfördes 5300 forskningsuppdrag.

SINTEF (på norska), öppnas i nytt fönster