Skandiabanken i Norge valde Funka

Tre frågor till Snorre Kim, utvecklare på Skandiabanken i Norge. Snorre talade på Funkas Tillgänglighetsdagar om hur Skandiabankens arbete för ökad tillgänglighet skapade en bättre användarupplevelse för alla deras kunder.

Skandiabanken har anlitat Funka för löpande stöd under arbetet med er nya webbplats, berätta mer!

- Funkas Torbjørn Helland Solhaug har hjälpt oss att gradvis öka vår egen kunskap. Att börja arbeta med tillgänglighet var en utmaning (särskilt efter att ha tagit vår första titt på den massiva mängden dokumentation i WCAG 2.0 som vi skulle följa) och Torbjørn hjälpte oss att navigera i den till synes komplexa regelfloran.

- Efterhand, i takt med att vår egen kunskapsnivå har ökat, har vi kommit in på de mer komplexa delarna av tillgänglighet. Saker som komplexa javascript-plugins och användningen av WAI-ARIA.

- Torbjørn har också varit en stor förespråkare för att göra mer än att bara följa lagstiftningen. Den enkla sanningen är att du kan följa alla regler, men ändå skapa mediokra lösningar. Till exempel är det regelverket ganska vagt vad gäller pekskärmar. Med Torbjørns hjälp har vi fokuserat på att vara bra på tillgänglighet, inte bara på att följa reglerna.

Varför är tillgänglighet inom IT viktigt för Skandiabanken?

- Skandiabanken har som affärsmål att vara bäst på digital användarupplevelse och tillgänglighet, självbetjäningslösningar och effektiva processer. Tillgänglighet är ett mycket konkret sätt att nå dessa mål. Vi kan inte på allvar hävda att vi har den bästa användarupplevelsen om några av våra kunder måste aktivera högkontrastläge för att läsa, eller om användare som zoomar in inte kan se när det finns fel i deras formulär. Vi vill säkerställa att vi är bäst på onlinebanklösningar, och i dag, med den nya lagstiftningen, är tillgängligheten en del av detta.

- Tillgänglighet har också visat sig vara en positiv kraft för att skapa generellt bra användarupplevelse, oavsett användarens förmåga. Bättre färgkontraster, en konsekvent användning av ikoner, och mer begriplig text ger uppenbara fördelar, liksom möjligheten till god tangentbordsnavigering. Det hjälper också att befästa behovet av semantiskt korrekt HTML, vilket är best practice och som vi redan tänkt implementera.

Vilken typ av respons har ni fått av era kunder efter ert arbete?

- Ärligt talat? Väldigt lite. Vi får kommentarer från våra kunder, men få av dem handlar om tillgänglighet. Det vi hör är klagomål på saker som inte fungerar. Människor berättar inte när något fungerar utan när något är trasigt.

- Personligen älskar jag feedback, och jag önskar att vi fick mer av det, även om det bara skulle vara klagomål. Naturligtvis skulle jag älska om människor ringde för att berätta hur bra våra nya webbplatser är. Men jag är inte blind, eller färgblind. Jag har inte dålig syn. Och sanningen är, oavsett hur mycket jag lär mig om tillgänglighet så är det inget som slår riktiga användarupplevelser från användare med verkliga funktionsnedsättningar. Det händer att användare påpekar brister som vi själva inte har upptäckt.

- Jag vill också göra klart att vi inte är "färdiga" med tillgänglighet. Tillgänglighet är inte något som vi en dag kommer packa ihop säga "Sådär! Nu är det tillgängligt!" och sedan sluta arbeta med det. Det är en del av utvecklingsprocessen, för alla våra webbplatser, nuvarande och framtida. Och eftersom jag vet att vi ständigt jobbar på det, betyder alla klagomål bara en sak till som jag vet att vi kan göra bättre.