Skellefteå kommun har medverkat i Funkas intranätverk

Tre frågor till Anette Lundberg, webbutvecklare, Skellefteå kommun.

Vad är den stora utmaningen med att göra ert kommunala intranät tillgängligt?

- Vi ställer samma höga krav på tillgänglighet på vårt nya intranät som vi gör på externwebben. Alla anställda, oavsett funktionsnedsättning eller arbetsplats, ska ha tillgång till allt som intranätet erbjuder. Den stora utmaningen ligger i att Sharepoint, som vi valt som plattform, ska uppfylla de tillgänglighetskrav som vi ställer. Funka hjälpte oss med ett tidig tillgänglighetstest som gav värdefull input till våra konsulter. Vi kommer att följa upp med ännu ett test just innan systemet lanseras för att se om leverantören uppfyllt våra krav.

Skellefteå kommun är med i Funkas intranätverk. Berätta vad det innebär för kommunen att delta i nätverket?

- Det är värdefullt för oss att kunna utbyta erfarenheter med andra kommuner. Det känns också tryggt att Funka leder arbetet och hjälper till att få volym i användartesterna. Vi som deltagare har stora möjligheter att påverka innehållet i nätverksarbetet. Oavsett storlek på kommun så brottas vi alla med samma problem.

Har ni lärt er något under utvecklandet av intranätet som kan användas vid externwebb eller andra projekt?

- En framgångsfaktor för oss tror jag har varit att informationsenheten och IT-avdelningen har jobbat tätt ihop och helt prestigelöst genom hela projektet och vi har haft en gemensam målbild. Det är viktigt att säkerställa resurser för migreringsarbetet i god tid och helst centralisera mycket av det arbetet. Budget för förvaltningsarbetet ska påbörjas tidigt. Att släppa in drygt 300 engagerade anställda som får ”tjuvkika” de sista två månaderna av färdigställandet har varit bra.