Norska SpareBank 1 väljer Funka

En del aktörer betraktar tillgänglighet som lagens krav som måste uppfyllar. Men andra, som SpareBank 1, ser möjligheter att göra gränssnitten så välfungerande som möjligt för så många användare som möjligt. För att undersöka vad som kan förbättras i internetbanken och bankappen hos SpareBank 1, har Funkas experter genomfört vår mest omfattande granskning.

När Funka granskar mot lagens krav handlar det om WCAG 2.1/EN301549 i EU och WCAG 2.0 med några undantag i Norge. Men när vi granskar tillgänglighet «på riktigt» gå vi längre än så. De internationella riktlinjerna WCAG är inte tillräckliga för att uppnå verklig tillgänglighet för alla, utan enbart minimikrav. Alltså den lägsta möjliga nivån.

Men för att säkerställa att alla människor, oavsett förmåga och förutsätningar, ska kunna ta till sig information och utföra tjänster, har Funka utvecklat marknadens mest omfattande granskning. Den utökade granskningen är baserad på vårt nära samarbete med funktionshinderrörelsen, våra långa erfarenhet av användartester och vår egen forskning.

Vi samarbetar med Funka för att få en objektiv bild av hur våra lösningar uppfattas och hur vi ligger till i förhållande till nuvaranade och kommande lagstiftning. Funka ar flexibla med att anpassa sin analysprocess baserat på våra önskemål och det var väldigt nyttigt att ha många avstämningsmöten och dialog under tiden, säger Gunnar Kriik, utvecklare vid Sparebank 1.
Rapporten som Funka levererade använder vi nu som prioriteringsunderlag för vidare arbete med att göra våra lösningar ännu bättre. Rapporten är enkel att förstå och ger en bra översikt över potentiella problemområden och tips för hur vi kan göra användarupplevelsen ännu bättre. Vi strävar efter att leverera lösningar som har högst möjliga tillgänglighet för alla våra kunder och därför har samarbetet med Funka fungerat mycket bra – båda parter har detta i fokus, avslutat Gunnar Kriik, utvecklare vid Sparebank 1.

Utöver att välja att granska gränssnitten för webbplatsen och apparna gentemot de utökade kraven är SpareBank 1 även ambitiösa när det gäller hur de organiserar arbetet med tillgänglighet. Det märks inte minst på att olika avdelningar och team deltar i arbetet, vilket gör att lösningar på tillgänglighetsproblem kan tas fram av olika roller.

När en kund inser att arbetet kommer att genomsyra alla delar av organisationen, då vet jag att uppdraget kommer att bli framgångrikt, säger Daniel Sørensen, försäljningsansvarig för Funka i Norge.

Funka tackar för tilliten och önskar SpareBank 1 lycka till framöver!