Specialpedagogiska skolmyndigheten har låtit granska tillgängligheten i digitala utbildningsplattformar

Funka har fått i uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM att granska tillgängligheten i digitala utbildningsplattformar, berätta mer om varför detta uppdrag drogs igång?

- På myndigheten har vi i kontakt med brukare, vid ett flertal tillfällen fått signaler om att de haft problem med tillgängligheten i den här typen av produkter. När vi varit i kontakt med plattformsproducenter uppger de att de jobbar efter WAI:s riktlinjer, men vad det egentligen stod för hade vi en otydlig bild av. Vi tyckte därför att det var bäst att låta experter undersöka frågan. Därför bad vi Funka titta på de utbildningsplattformar vi kände till och göra en första tillgänglighetsanalys av dessa, säger Staffan Hammerman, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndighetens distansverksamhet.

Vad gör digitala utbildningsplattformar viktigt?

- Digitala utbildningsplattformar utgör en del av elevers vardagliga skolmiljö. Det finns regler för hur vi ska uppföra byggnader och fysiska miljöer så att dessa är tillgängliga. Men det är minst lika viktigt att tänka på den digitala lärmiljön. Elever ska inte missa information, kommunikationsvägar eller delar av pedagogiskt innehåll på grund av bristande teknisk tillgänglighet. Den digitala lärmiljön ska också vara tillgänglig för alla.

Hur ska ni få ut resultatet av granskningen till beställare och leverantörer?

- Vi har publicerat rapporten på vår hemsida. Rapporten och dess innehåll har blivit uppmärksammad på flera håll, bland annat i Sveriges Radios Skolministeriet och tidningen Föräldrakraft. Under 2010 har Specialpedagogiska skolmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att satsa extra på information om tillgänglighet till landets kommuner. En projektgrupp håller på med att planera olika informationsinsatser. Under året hoppas vi kunna erbjuda en utbildning om tillgänglighet i digitala miljöer till kommunrepresentanter.