Språkutbildning på distans

För att nå de nationella tillgänglighetsmålen för kultur valde Norrbottens läns landsting att utbilda redaktörer i att skriva begripligt. På distans.

Redaktörer från Norrbottensmuseum, Länsbiblioteket och Konsulentverksamheten inom Norrbottens läns landsting deltog i distansutbildningen Skriv begripligt. Utbildningen genomfördes av Funkas språkexpert Karin Forsell.

Vilken spännande utmaning att hålla en skrivutbildning på distans, säger Karin. Tack vare gott samarbete och fin förståelse från alla gick det utmärkt. Jag saknade den spontana återkopplingen förstås, och att få fika och småprata tillsammans i pauserna. Jag fick nöja mig med att lyssna till ett glatt sorl.

Önskemålet var primärt att ge alla skribenter en gemensam grund för att skriva tillgängligt och begripligt.

Jag önskar att kursen bidrar till att det blir naturligt för oss att utgå från ett funktionshinderperspektiv varje gång vi skriver, det vill säga att vi vet vad som kan skapa hinder och hur vi själva kan göra texterna tillgängliga, säger Hanna Harila, strateg kultur och hälsa, Norrbottens läns landsting.

Utbildningen hölls via videokonferens, och även om det kanske inte är optimalt för en delvis praktisk skrivutbildning motsvarades förväntningarna. När deltagarna utvärderat utbildningen blev det totala betyget i snitt 5,5 av 6.

Några kommentarer från utvärderingen:

”Jag går hem klokare.”

”Användbart baserat på yrkesroller.”

”Vill veta mer och få en större kunskapsbas i framtiden, och förväntningar träffades.”

”Lärt mig hur tillgängliga länkar ser ut.”

”Fick inspiration och kunskap.”

”Delar jag kan tillämpa direkt.”

”Användbart i mitt dagliga arbete.”

Norrbottens läns landsting kommer att driva arbetet med att skriva begripligt vidare, både individuellt och i grupper.

”Jag har lärt mig att skriva på ett annat sätt. Och förstå att budskapet är viktigast.”

”Tillämpar man det här så blir det en förändring.”

Skriv begripligt