Stockholms stad väljer Funka

Klarspråk och begriplighet är viktiga ingredienser i all kommunikation. Konstigt vore det annars, för vad är meningen med att publicera information på webben om besökarna inte förstår vad den betyder? Vi ser det som en fråga om tillgänglighet, men egentligen handlar det ju om sunt förnuft och att använda sina resurser effektivt.

Stockholms stad är ett bra exempel på hur ambitiöst arbete med innehåll kan fungera i praktiken. I samband med att de tagit fram en ny webbplats har de regelbundet låtit Funka granska innehållet och omarbeta texter.

Vårt innehåll ska leva över lång tid. Vet vi att vi gör rätt från början är det så mycket lättare att hålla fast vid en hög kvalitet, när vi arbetar vidare med innehållet, säger Sofia Lindow, kommunikatör vid Stockholms stad.

Det fiffiga med att låta Funka bearbeta texter är att det fungerar både som kvalitetssäkring av innehåll som kan publiceras direkt, samtidigt som de kan fungera som inspiration och underlag för intern kompetensutveckling.

Utöver att genomföra granskningar och bearbetningar har Funkas Karin Forsell också utbildat många av stadens redaktörer i klarspråk, med särskilt fokus på de möjligheter till förbättring som vi upptäckt under granskningarna.

Karin sätter fingret på mycket som vi redaktörer egentligen redan känner till. Viktigast först, använd rak ordföljd, enkla ord osv. Men vi behöver ständigt påminnas om vilka vi skriver för. Att användarens förkunskap i ett ämne – och förmågan att ta till sig krångliga texter – ofta är en annan än redaktörens eller den som står för sakkunskapen. Vår målgrupp är alla. Och klarspråk är bra för alla, avslutar Sofia.

Funka tackar för gott samarbete och önskar Stockholms stad lycka till i sitt fortsatta klarspråksarbete!