Sveriges Television (SVT)

Tre frågor till Lars Samuelsson, webbutvecklare, Sveriges Television (SVT)

Sveriges Television är en av de ambitiösa kunder Funka samarbetat med under många år. På sistone har arbetet fördjupats, SVT interaktivs webbutvecklare Lars Samuelsson berättar mer:

Ni har valt att anlita Funka för att arbeta med tillgänglighet/användbarhet, berätta mer!

- Vi har sedan länge anlitat Funka för deras kompetens inom tillgänglighet. Vi använder också Funka som ett bollplank och tar hjälp när vi behöver testa saker mer djupgående.

Två av Funkas experter har regelbundet deltagit i praktiska workshops hos er, hur har det fungerat och vilka resultat har ni fått?

- Eftersom vi sätter agendan, blir det workshops som är väldigt relevanta för oss. Vi testar till exempel projekt som är på gång, diskuterar lösningar och återkommer med förbättringar från tidigare workshops. Det passar vårt agila arbetssätt då vi kan fokusera på det som är viktigast och mest relevant för oss.

Hur arbetar ni med praktiskt med att öka tillgängligheten?

- På SVTi har vi ett virtuellt team som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Här testar vi saker, delar med oss av kunskap och försöker göra våra digitala plattformar mer tillgängliga. Målet är att sprida kunskap om och ge stöd i hur man skapar tillgängliga tjänster.