Swedavia tar grepp om tillgängligheten

Swedavias flygplatskoncern består av 10 flygplatser och ett otal tjänster kopplade till flygplatsverksamheten. För att ta ett ordentligt tag om tillgänglighetsarbetet har Swedavia anlitat Funka för att granska både den fysiska verksamheten och den webbaserade.

Funkas synpunkter har varit ovärderliga, berättar Anna Ericsson, Enhetschef Passagerarservice på Swedavia Stockholm-Arlanda Airport.

Funkas uppdrag har varit att stötta Swedavia vid olika projekt. För att förbättra den fysiska tillgängligheten har Funka bland annat fungerat som granskare av en stor utredning om utformning och principer för byggandet av toaletter på flygplatserna. Funka har också bidragit med inspel i ett omfattande arbete som gällt inventering av tillgängligheten på alla Swedavias tio flygplatser. Utöver det har Swedavia anlitat Funka för att hålla föreläsningar och workshops.

Vi tror på att integrera tillgänglighetsarbetet i det dagliga arbetet för att ge tillgänglighetsfrågorna ett större fokus, fortsätter Anna Ericsson. Många medarbetare har börjat arbeta annorlunda efter Funkas genomgångar och workshops. Efteråt pratar man om och beaktar tillgänglighetsfrågor i det dagliga arbetet på ett annat sätt. 
Viktigt är nu att strukturera arbetet inom Swedavia så att tillgänglighetsfrågorna adresseras till rätt ansvarig, eftersom frågorna är del av flera verksamheters arbete, berättar Anna Ericsson vidare. Frågorna bör ingå som en naturlig del av jobbet – och även i vårt hållbarhetsarbete som ligger till grund för hela vår strategi och affärsplan. Vi har fått mycket kunskap och skaffat oss en nulägesbeskrivning som gör att vi fortsättningsvis kan ta medvetna beslut, och samtidigt planera för förbättringar på kort och längre sikt.

Funka har också anlitats för att analysera Swedavias webbplatser och appar. Granskningen innefattade pedagogik, teknik och innehåll.