Teknisk revision för RC Syd

På uppdrag av kvalitetsregistret SKRS och Registercentrum Syd, RC Syd, har Funka genomfört en teknisk revision av tillgänglighet i Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning, SKRS.

Vi startade med en teknisk revision av kvalitetsregistret och nu kommer vi att gå vidare med fler granskningar och åtgärder för att säkerställa att alla besökare kan använda våra webbplatser, säger Susanne Albrecht. Målet är att SKRS och RC Syds webbplatser ska bli tillgängliga för alla.

En teknisk revision innebär att Funkas experter på tillgänglighet går igenom gränssnittet punkt för punkt och kontrollerar att alla delar fungerar för personer med funktionsnedsättning. Vid behov kontrolleras även med olika typer av hjälpmedel. Konsulterna dokumenterar varje brist de stöter på skriftligt och går även igenom rapporten muntligt med kund.

Både rapporten och den muntliga genomgången har varit väldigt lärorik för oss, säger Susanne Albrecht, Utvecklingsledare och Projektledare vid RC Syd.

Styrgruppen för SKRS har drivit projektet i samarbete med RC Syd. Registerhållare för SKRS är Anne Granath, leg optiker och biträdande verksamhetschef för Hörsel- Syn- Tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. I styrgruppen ingår synpedagoger, arbetsterapeuter, ögonsjuksköterskor, kurator och två patientföreträdare från Synskadades Riksförbund.

Registercentrum Syd, RC Syd, är Södra Sjukvårdsregionens registercentrum och har kontor i Karlskrona och Lund. RC Syd och övriga nationella registercentrum arbetar för att utveckla kvalitetsregister vad gäller tekniska IT-lösningar, statistik, forskning, validering av data, förbättringsarbete, patientrapporterade mått och med att skapa synergieffekter mellan register.

RC Syds webbplats, öppnas i nytt fönster

SKRS webbplats, öppnas i nytt fönster