Tekniska museet

Nyligen invigdes MegaMind, Tekniska museets nya science center för barn. MegaMind är Tekniska museets hittills största satsning, har tagit över tre år att bygga och omfattar över 2000 kvadratmeter. Funka har varit med under hela arbetet för att säkerställa att så många som möjligt aktivt ska kunna ta del av utställningen.

Redan från första projektmötet i juni 2012 ville jag att vi skulle skapa ett science center byggt på ledorden ”för alla” och ”tillsammans”, kommenterar Åsa Lindgren, projektledare för Science center 2015 på Tekniska Museet. Det har varit en utmaning och en lärorik process där den viktigaste insikten har varit att alla barn och unga vill ha utmaningar och testa sina gränser, oavsett funktionsförutsättning, och där Funkas inspel har varit av stort värde för oss i arbetet.

Från ax till limpa

Vi på Funka har varit involverade under en stor del av projektet, från de första ritningarna till besiktning av den färdiga utställningen. Vi har i varje fas kunnat komma med råd och stöd för hur tillgängligheten ska bli så hög som möjligt. Funkas uppdrag innefattade kravunderlag vid upphandlingar, inventering och ritningsgranskning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, samt löpande stöd under projektets gång.

Tekniska museet har också haft en hög ambitionsnivå när det gäller tillgänglighet, bland annat har de haft referensgrupper med representanter från olika funktionshinderorganisationer och forskningsinstitutioner knutna till projektet. Återkommande användartester har också gjorts under arbetets gång.

Det har varit spännande att vara med och följa hela projektet från början, från idé till genomförande, kommenterar Tommy Hagström, Funkas expert på fysisk tillgänglighet. Det är också positivt att arbeta med en kund som har en hög ambitionsnivå när det gäller tillgänglighet.

Även utbildning

En tid före invigning genomförde Funka också en utbildning i kommunikation och bemötande indelad i två steg, dels en halvdag för hela museets personal, dels en inlevelseövning för entrévärdar som arbetar i utställningen på Tekniska museet. Under utbildningen fick deltagarna själva prova på hur det är att orientera sig med simulerad synnedsättning och ta sig fram med rullstol.

Det har varit väldigt givande och det är något som vi ska göra regelbundet, säger Gunhild Eriksson, biträdande chef på publika avdelningen på Tekniska museet. Vi ser den här utbildningen som en pilot för hela museet.