Tillgängliga läromedel

Skolan är en del av samhället som verkligen behöver fungera för alla. Barn och unga måste naturligtvis få goda möjligheter och tillräckligt stöd för att lära sig på det sätt som passar var och en bäst. En viktig aspekt för att åstadkomma en inkluderande skola är tillgängliga läromedel.

Därför anlitade den norska samarbetsorganisationen för öppna läromedel, NDLA, Funka för en grundutbildning i tillgänglighet. Deltagarna bestod av många olika yrkeskategorier, eftersom tillgänglighet är något som alla behöver kunskap om.

Vi valde en utbildning från Norges yppersta experter på tillgänglighet, så att vi på bästa möjliga sätt ska kunna se till att NDLA funkar för våra målgrupper; elever i gymnasiet, säger Cecilie Isaksen Eftedal, som leder användar-teamet vid NDLA. Fokus för oss ligger på tillgänglig design, kod och inte minst innehållet.
Vi skickar årligen utvalda medarbetare till Funkas Tillgänglighetsdagar i Stockholm. Nu ville vi ge alla medarbetare chansen att lära sig mer om tillgänglighet. Om vi ska lyckas med vårt tillgänglighetsarbete är det avgörande att alla i organisationen lär sig och bryr sig om ämnet. Utbildningen som Funka levererade är en utmärkt utgångspunkt för ett ännu bättre samarbete mellan olika roller för att åstadkomma ökad tillgänglighet!

I ett fullsatt konferensrum på Thon hotell Arena i Lillestrøm utbildade Andreas Jacobsen och Saja Andersson, tillgänglighetsexperter vid Funkas Oslokontor, ett 50-tal deltagare. Programmet innehöll många olika delar; varför tillgänglighet är viktigt, vilka målgrupper som berörs, hur många som har behov av olika typer av stöd och vad den norska lagen kräver vad gäller just läromedel. Med utgångspunkt i de specifika utmaningar som NDLAs medarbetare ställs inför visades goda exempel och inspirerande lösningar.

Det är alltid lika givande att utbilda ambitiösa kunder, säger Andreas Jacobsen, tillgänglighetsexpert hos Funka. Det skulle inte förvåna mig om NDLA så småningom blir en förebild vad gäller tillgänglighet som andra läromedelsproducenter kan lära av.

NDLAs vision är att skapa bra, öppna digitala läromedel för alla ämnen på gymnasienivå och ge stöd till elever och lärare i deras aktiva arbete med lärande. Ibland behöver läromedel anpassas för att fungera för vissa målgrupper. Men i de allra flesta fall fungerar bra utformade lösningar för alla.

Om NDLA
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) är ett samarbete mellan olika norska regioner (fylkeskommuner) som erbjuder öppna digitala läromedel för gymnasiet som är fria för alla att använda. Det är Vestland fylkeskommune som är juridiskt ansvarig för samarbetet som har 10 medlemmar.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA), öppnas i nytt fönster