Tillgängligare webbplatser för KPA Pension med hjälp av Funka

KPA Pension är mitt uppe i en stor digitaliseringsprocess, bland annat konverterar de sina pappersutskick till digitala tjänster. Då uppstod ett behov att se över tillgängligheten på två av företagets webbplatser. Därför lät de Funka göra expertgranskningar på dessa, samt en genomgång gentemot Funkas kravunderlag vad gäller teknik och pedagogik för webbplatserna.

KPA Pension är ett pensionsbolag för arbetsgivare och deras anställda inom kommuner och landsting. Företaget är mitt uppe i en kundcentrerad satsning att modernisera sina tjänster, där användarvänlighet och tillgänglighet är viktiga beståndsdelar. De behövde få en ökad förståelse för de tekniska aspekter som gör digital tillgänglighet möjlig.

Vi har fått flera lärdomar av detta. Det är givande att låta andra än de inom den egna organisationen se över ens material, externa ögon hittar ofta nya saker som man inte själv reflekterat över, menar Elsa Gentry Kant, UX-designer för digitala kanaler på KPA Pension. Det kändes bra att få en åtgärdslista för att kunna ta itu med konkreta åtgärder innan lansering. Det var också ett ypperligt lärotillfälle för alla inblandade kompetenser hos oss.

KPA Pension har anlitat Funka vid flera tillfällen förut, så valet att återigen samarbeta var inte svårt. Denna gång var en avgörande faktor att konsulterna i uppdraget hade möjlighet att sitta på plats hos KPA vid granskning och tester, då det just då inte var möjligt att sätta upp en extern utvecklingsmiljö.

Det är alltid roligt och intressant att göra expertgranskningar och brukar vara insiktsfullt för mottagaren. De ger på ett snabbt och effektivt sätt en bra nulägesbild av något. Så även i det här fallet. Det som var extra effektivt just i det här uppdraget var att vi var på plats och fick en bra introduktion av tjänsten. Vi fick också möjlighet att direkt ställa eventuella frågor till dem på plats, säger Josefin Wessman, tillgänglighets- och användbarhetsexpert på Funka.

Arbetet med tillgänglighet för KPA Pension har bara börjat. Nu pågår arbetet med att få en strategi på plats, med ett helhetsgrepp från idé till färdig produkt eller tjänst. Digitala målbilder skapas, där tillgänglighet ska finnas med som en naturlig del i varje enskilt uppdrag. Målet är att inte bara tekniska aspekter och den delen av personalen ska vara involverade, utan man planerar en bredare implementation i hela organisationen, såsom utbildning av chefer, jurister, m.fl. roller.

En stor utmaning i arbetet med tillgänglighet är resursfrågan, hur lyckas vi implementera detta kostnadseffektivt? Vi behöver sätta upp en plan för arbetet, i nåbara steg. Hur organiserar vi oss? Vilken typ av utbildning behövs? Det är mycket initiala insatser att ta ställning till. Och det gäller att tillgänglighetsarbetet inte bortprioriteras när tiden är knapp, budgeten krymper eller att projekt lider mot sitt slut, menar Dennis Linder, affärsutvecklare för digitala kanaler på KPA Pension.