Tillgänglighetstävling på Stockholmshem

Stockholmshem är ett av huvudstadens största bostadsbolag. Med bostäder och lokaler runtom i hela Stockholm har de stora förväntningar på sig att ta ett samhällsansvar. För att belysa tillgänglighetsfrågan utlyste de därför en tillgänglighetstävling bland deras byggprojekt. Funka anlitades som tillgänglighetsexpert för att vara en del av juryn.

Vi vill lyfta tillgänglighet på ett roligt sätt. Ibland kan tillgänglighet upplevas som tungt och tråkigt och något man bara måste göra. Eftersom vi har ambitionen att gå längre än vad lagar och regler kräver behöver vi skapa entusiasm och inspiration kring tillgänglighetsfrågorna. Det här är ett sätt att göra det på, säger Rebecka Johansson som arbetar med verksamhetsutveckling avseende tillgänglighet på Stockholmshem.

Tillgänglighetstävlingen blev ett sätt att uppmärksamma best practice bland de byggprojekt som Stockholmshem arbetar med. Jurydeltagarna Rebecka Johansson (Utredare VD-staben), Jörgen Gustafsson (Chef Projektstöd), Anja Norman (Chef Nyproduktion), Kenneth Wenner (Chef Underhållsstrategi) och Ebba Myrsten från Funka besökte ett antal olika projekt i december. Ny- och ombyggnadsprojekt som pågått eller färdigställts under 2017 och 2018 ingick i tävlingen.

Projekten bedömdes utifrån:

  • tillgänglighet
  • ekonomisk effektivitet
  • antal berörda lägenheter/lokaler
  • estetik
  • innovation
Vi ville ha med en extern tillgänglighetsexpert i juryn för att det är så värdefullt att få expertens synpunkter och kommentarer. Det kändes viktigt att ha med någon med ett tydligt användarperspektiv, fortsätter Rebecka Johansson.

Efter Funkas bedömning av tillgänglighet och juryns sammanträde återstår nu att utse vinnaren.

Under jurybesöken hos byggprojekten hittade vi både goda exempel och brister som vi ska åtgärda avslutar Rebecka Johansson. Det utgör ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen av tillgängligheten i bolagets fastigheter. Men först ska såklart det vinnande byggprojektet få sitt pris!

Funka tackar för förtroendet och önskar Stockholmshem lycka till!

Stockholmshem, öppnas i nytt fönster