Tillväxtverket förbereder sig inför Webbtillgänglighetsdirektivet

Inför det kommande Webbtillgänglighetsdirektivet vill Tillväxtverket vara väl förberedda. De anlitade därför Funka för att granska webbplatsen verksamt.se, för att få veta vad de bör arbeta mer med. Målet är att verksamt.se minst ska uppfylla kriterierna för WCAG 2.0 på AA-nivå, men helst även den kommande WCAG 2.1.

Verksamt.se är en webbplats med samlad information och e-tjänster som den som vill starta eller redan driver ett företag kan ha nytta av. Bakom verksamt.se står förutom Tillväxtverket flera andra myndigheter, till exempel Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Tack vare samarbetet hittas all information från olika myndigheter samlat på en och samma webbplats.

Tillväxtverket letade bland leverantörer som kunde granska verksamt.se och fann Funka som de upplevde kunde leverera den bästa tjänsten för granskning av tillgänglighet.

Vi fick en väldigt bra rapport av er som var både informativ och pedagogisk. Rapporten innehöll både förslag och exempel på hur vi kunde åtgärda de problem vi hade med vår webbplats. Vid överlämningen av rapporten tog vi även med våra utvecklare så de kunde ställa frågor. Det var jättebra att de kunde prata direkt med era utvecklare, säger Anna Hallenbom, projektledare för webbplatsen verksamt.se på Tillväxtverket.

WCAG sammanställer kunskaper från ett stort antal användare och experter, och har kriterier som är indelade i tre olika nivåer. Nivå AA är den basnivå som behöver uppfyllas av den offentliga sektorns webbplatser och mobila applikationer inom EU, och det är alltså denna nivå som Tillväxtverket har som målsättning att uppfylla. WCAG:s kriterier kan kategoriseras inom fyra övergripande principer: att innehållet på en webbplats ska vara möjlig att uppfatta, och att informationen ska vara hanterbar, begriplig och robust.

I arbetet med att granska verksamt.se upplevde jag att man har goda möjligheter att skapa en bra och tillgänglig webbplats med relativt små justeringar, så att webbplatsen också följer WCAG, nivå AA. Under arbetets gång upptäckte jag ett par vanliga problem som vi brukar se vid tillgänglighetsgranskningar. Ett av dem är att formulärsfält ibland saknar ledtexter, eller etiketter. Detta kan innebära att användare med uppläsande hjälpmedel, främst användare med nedsatt syn och dyslexi, inte får någon återkoppling om vad fälten i ett formulär ska användas till och vad användaren förväntas mata in. I WCAG är kravet att objekt ska ha etiketter delvis på AA-nivå eftersom problemet berör flera framgångskriterier i webbriktlinjerna. I det här läget beskriver vi i vår revision hur kunden ska gå tillväga för att skapa en säker koppling mellan formulärsfält och ledtexter på ett sätt som vi vet fungerar bra med hjälpmedel, säger Sandra Eriksson, tillgänglighetsexpert med fokus på hjälpmedel på Funka.

Webbplatsen verksamt.se, öppnas i nytt fönster

Funkas utbud inom Analyser

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)