TioHundra granskar de tre hörnstenarna: teknik, pedagogik och språk

Funka har fått i uppdrag att genomföra en analys av teknik, pedagogik och språk på TioHundras webbplats. TioHundra är ett samverkansprojekt som syftar till att utveckla hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun. Per Grundberg, webbansvarig på TioHundra förklarar varför de valt att göra granskningen.

Redan i projekteringsfasen och under lanseringen av TioHundras nya webbplats hade tillgänglighetsfrågorna hög prioritet. När webbplatsen tagits i drift var det därför naturligt att göra en analys för att säkerställa att informationen var tillgänglig för hela vår målgrupp – invånarna i Norrtälje kommun och andra som vill ta del av TioHundras vård- och omsorgsutbud. Inte minst var det viktigt att få ett kvitto på att språket och presentationen av den ibland komplexa informationen var lättbegriplig.
Med rapporten och den muntliga föredragningen av Funka, har det blivit enklare att prioritera och motivera fortsatt arbete med tillgängligheten. Rapporten fungerar lite som ett uppslagsverk eller en manual i tillgänglighet, och riskerar definitivt inte att bli en så kallad hyllvärmare. Förståelsen bland redaktörerna för hur viktigt det är med tillgänglig information har också ökat.