Trafikkontoret i Stockholms stad har tillsammans med Funka tagit fram ett koncept för insiktsutbildningar

Trafikkontoret i Stockholms stad har tillsammans med bland andra Funkas Tommy Hagström arbetat fram ett koncept för insiktsutbildningar som varit mycket framgångsrikt. Utbildningarna togs fram under perioden när Tommy Hagström arbetade på Bygg Klokt, och numera erbjuder Funka inlevelseövningar skräddarsydda för olika kunder.

Trafikkontoret i Stockholm har arrangerat inlevelseövningar om hur det är att ta sig fram i staden med funktionsnedsättning, berätta om det och varför ni valde att genomföra utbildningen?

- Den egna upplevelsen är oerhört viktig. Vi på trafikkontoret har under många år jobbat med att förbättra tillgängligheten i Stockholm stad. Våra arbetsinsatser har varit omfattande. Vi har tagit fram handböcker, gjort utvärderingar, drivit utvecklingsprojekt, utfört ombyggnader, deltagit i andras projekt, arrangerat och deltagit på konferenser, mm. Det finns dock inga insatser som har varit så lyckade och omtyckta som de så kallade insiktsutbildningarna, säger Catarina Nilsson, projektledare, trafikkontoret i Stockholms stad.

Vad var de mest tänkvärda och lärorika som deltagarna fick med sig hem efter utbildningen?

- Det personliga mötet och den egna upplevelsen skapar en förståelse. Deltagarna får i en öppen dialog möta personer med olika funktionsnedsättningar. Det finns inga bilder och ord som på samma sätt som en upplevelse kan förklara hur det är att ta sig över en kantsten eller orientera sig i en miljö utan kontraster. Inlevelsedelen i kombination med föredrag kring olika funktionsnedsättningar och utformningskrav ger deltagarna en helhet att ta med sig och tillämpa i sina arbetsuppgifter.

På vilket sätt omvandlar nu deltagarna vid utbildningen den ökade kunskapen så att det når ut i verksamheten?

- Det vi har fokuserat på är att alla yrkesled behöver utbildningen. Vi har därför arrangerat utbildningar för trafik- och landskapskonsulter, våra egna medarbetare, projekterings- och byggledare, entreprenörer som bygger, entreprenörer som snöröjer, med flera. Vi har valt att hålla utbildningarna per yrkeskategori vilket medfört att vi har kunnat anpassa inlevelserutten och föreläsningarna till respektive yrkesgrupp. En ökad förståelsen kring utformningskraven skapar förutsättningar för att de beaktas i planeringsskedet, att det som byggs blir rätt utfört samt att driftinsatser utförs på lämpligast sätt.