Trollhättans Stad fokuserar på allas rätt till information

Trollhättans Stad har haft tillgänglighet högt på dagordningen under många år, men i och med Webbtillgänglighetsdirektivet har arbetet intensifierats. Med en Episerver-webbplats som Funka utvecklat och förvaltar finns en bra grund för arbetet.

Så här berättar Katarina Loodh, Webbkommunikatör på Trollhättans Stad om arbetet:

Under de senaste sju åren har vi arbetat med vår webbplats tillsammans med Funka. Webbplatsen är vår allra viktigaste plattform och tillgängligheten har alltid varit i fokus. Även om vi arbetar och kommunicerar i sociala medier är trollhattan.se grunden, alla ska veta att det som publiceras där är korrekt och riktigt. För oss har arbetet med tillgänglighet varit av största betydelse. Vi ser positivt på lagstiftningen, eftersom tillgänglighet borde vara en självklarhet. Idag håller webbplatsen måttet rent tekniskt eftersom den är byggd rätt från grunden och vi arbetar dagligen med att tillgänglighetssäkra det redaktionella materialet.

Trollhattan.se är baserad på den informationsstruktur som Funka utvecklat tillsammans med ett 50-tal kommuner i vårt populära Kommunnätverk. Upplägget, som kallas Funkaboda, vidareutvecklas löpande och har under årens lopp testats med flera tusen användare från hela landet. Samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan deltagande kommuner är väldigt uppskattat och under årens lopp har många innovativa lösningar uppstått genom arbetet i nätverket.

Att sprida tillgänglighet i organisationen

Trollhättans Stad har superanvändare och nämndsekreterare som arbetar med tillgänglighetsfrågor ute i organisationen. Visionen är att alla 5000 anställda ska få utbilda sig i att göra rätt.

Vi har även mycket diskussioner internt för att hålla uppe tillgängligheten i det redaktionella arbetet. Vi redaktörer kan detta, men för att öka kunskapen ute i organisationen har vi skapat rutiner för att tillgänglighet ska bli en del i det vardagliga arbetet. Ett exempel är att vi har utformat mallar som är enkla att använda, till exempel i Word, för att tillgänglighetssäkra direkt istället för i efterhand. Vi vill få in tillgänglighet i alla led, på samma sätt som vi idag arbetar med normkritiskt tänkande, den grafiska profilen och GDPR.

Funka har utvecklat, designat och förvaltat trollhattan.se sedan 2014. Under den perioden har naturligtvis mycket hänt både tekniskt och innehållsmässigt, samtidigt som kraven på tillgänglighet har skärpts.

På samma sätt som med GDPR så vill vi att alla ska tänka tillgänglighet från start. Det är så vi försöker arbeta hela tiden, gör vi det bra för de 15 % som behöver det, så blir det bättre för alla. Och har man har användaren i fokus från start så blir det inte fel.

Trollhättans Stad har cirka 60 000 invånare och ligger i Västra Götalands län. Som finskt förvaltningsområde är flerspråkigheten en naturlig del av kommunikationen och webbplatsen erbjuder även Talande Webb för personer som av olika skäl har svårt att läsa.

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster