Vägverket gav Funka uppdrag att analysera självbetjäningstjänster

Uppdraget innebär bland annat att gå igenom och analysera de självbetjäningstjänster som Vägverket erbjuder; på webbplatsen, via talsvar och som sms-tjänst. Funkas experter utvärderar och testar samt ger förslag på lösningar både vad gäller teknik och i ett vidare informationsperspektiv. Samtidigt bygger Vägverket en ny webbplats där Funka bidrar med kompetens inom tillgänglighetsområdet och ger stöd och råd under hela produktionsfasen.

Vi har ett aktivt utvecklingsarbete där vi ska bli en 24-timmarsmyndighet och där kundnytta och service ska öka markant. Då är det viktigt att vi vänder oss till alla våra kunder utifrån deras behov. En av effekterna ska bli att vår kundtjänst får färre samtal när fler använder självbetjäningstjänsterna. Detta i kombination med effektivare verktyg för medarbetarna gör att handläggaren kan ägna sig åt att ge mer service till de kunder som behöver. Det vill säga att alla vinner på det. säger Maria Inghamn, Projektledare Nationell Kundtjänst, Vägverket.